creator Uratani, Yoshitaka; Shishidou, Tatsuya; Oguchi, Tamio;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 78
issue Issue 8
date of issued 2009-07-27
creator Tsumuraya, T.; Shishidou, Tatsuya; Oguchi, Tamio;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 446
date of issued 2007-10
creator Nishikayama, Yusuke; Shishidou, Tatsuya; Oguchi, Tamio;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 76
issue Issue 6
date of issued 2007-06
creator Shishidou, Tatsuya; Imada, Shin; Muro, Takayuki; Oda, Fumihiko; Kimura, Akio; Suga, Shigemasa; Miyahara, Tsuneaki; Kanomata, Takeshi; Kaneko, Takejiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 55
issue Issue 6
date of issued 1997-02-01
creator Kimura, Akio; Matsuno, Jobu; Okabayashi, Jun; Fujimori, Atsushi; Shishidou, Tatsuya; Kulatov, Erkin; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 22
date of issued 2001-05-24
creator Muro, Takayuki; Shishidou, Tatsuya; Oda, Fumihiko; Fukawa, Tadashi; Yamada, Hajime; Kimura, Akio; Imada, Shin; Suga, Shigemasa; Park, Serng-Yerl; Miyahara, Tsuneaki; Sato, Katsuaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 53
issue Issue 11
date of issued 1996-03-15
creator Kimura, Akio; Suga, Shigemasa; Shishidou, Tatsuya; Imada, Shin; Muro, Takayuki; Park, Serng-Yerl; Miyahara, Tsuneaki; Kaneko, Takejiro; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 10
date of issued 1997-09-01
creator Imada, Shin; Muro, Takayuki; Shishidou, Tatsuya; Suga, Shigemasa; Maruyama, Hiroshi; Kobayashi, Kenji; Yamazaki, Hitoshi; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 13
date of issued 1999-04-01
creator Saniz, R.; Ye, Lin-Hui; Shishidou, Tatsuya; Freeman, A.J.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 1
date of issued 2006-07-27
creator Uratani, Yoshitaka; Shishidou, Tatsuya; Ishii, Fumiyuki; Oguchi, Tamio;
journal title Physica B : Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08-15