creator Yamasaki, Hirofumi; Egawa, Sen; Hisamori, Koki; Yoshidomi, Kenichi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 27
date of issued 2021-03-19
creator Fujino, Tsugifumi; Aoki, Takao; Shimizu, Norio; Sugamura, Toru; Honda, Hiroyuki; Yamaguchi, Tomio; Yamasaki, Hirofumi; Yoshida, Masayuki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Yamasaki, Hirofumi; Fujii, Jun; Kaneshige, Kenshiro; Senoo, Ibuki; Yoshidomi, Kenichi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 25
date of issued 2019-03-20
creator Yamasaki, Hirofumi; Kajiwara, Shusaku; Yoshidomi, Kenichi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 67
date of issued 2018-12-21
creator Yamasaki, Hirofumi; Senoo, Ibuki; Hasegawa, Reiji; Fujii, Jun; Haza, Kenta; Takenaga, Yukiko; Hisamori, Koki; Kuhara, Yuki;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 24
date of issued 2018-03-22
creator Yamasaki, Hirofumi; Suzuki, Morihisa; Harada, Koki; Suga, Takaaki; Hayashi, Takehiro;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 66
date of issued 2017-12-22
creator Hiramatsu, Atsushi; Sasaki, Yasuko; Shida, Masakuni; Inoue, Junichi; Utsumi, Ryoichi; Ohgata, Yusuke; Kajiyama, Kousei; Kato, Yuji; Kishimoto, Kyoko; Sugita, Taiichi; Higuchi, Hirohito; Isozaki, Tetsuo; Kinoshita, Hiroyoshi; Koga, Nobuyoshi; Takeshita, Shunji; Tsutaoka, Takanori; Matsuura, Takuya; Miyoshi, Miori; Yamasaki, Hirofumi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Koga, Nobuyoshi; Isozaki, Tetsuo; Matsuura, Takuya; Kinoshita, Hiroyoshi; Miyoshi, Miori; Tsutaoka, Takanori; Umeda, Takashi; Amimoto, Kiichi; Takeshita, Shunji; Tomikawa, Ko; Yamasaki, Hirofumi; Yoshidomi, Kenichi; Inoue, Masayuki; Yamada, Shuto;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 23
date of issued 2017-03-22
creator Utsumi, Riyouichi; Inoue, Jiyunichi; Shida, Masakuni; Oogata, Yuusuke; Kajiyama, Kousei; Kato, Yuji; Kishimoto, Kyoko; Sasaki, Yasuko; Sugita, Taiichi; Higuchi, Hirohito; Hiramatsu, Atsushi; Isozaki, Tetsuo; Kinoshita, Hiroyoshi; Koga, Nobuyoshi; Takeshita, Shunji; Tsutaoka, Takanori; Maehara, Toshinobu; Matsuura, Takuya; Miyoshi, Miori; Yamasaki, Hirofumi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 44
date of issued 2016-03-24
creator Yamasaki, Hirofumi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 22
date of issued 2016-03-22
creator Yamasaki, Hirofumi; Eto, Yuji;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 63
date of issued 2014-12-19
creator Yamasaki, Hirofumi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 63
date of issued 2014-12-19
creator Yamasaki, Hirofumi; Nakamura, Tadashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35346
creator Yamasaki, Hirofumi; Oishi, Katsuko; Wakisaka, Masaki; Tanaka, Yosuke; Kanemoto, Fumio;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34710
creator Yamasaki, Hirofumi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33976
creator Ohgata, Yusuke; Arita, Masashi; Nakata, Shinsuke; Isozaki, Tetsuo; Koga, Nobuyoshi; Takeshita, Shunji; Tsutaoka, Takanori; Torigoe, Kenji; Maehara, Toshinobu; Yamasaki, Hirofumi; Yuzawa, Masamichi; Inoue, Junichi; Utsumi, Ryouichi; Kajiyama, Kousei; Sasaki, Yasuko; Shida, Masanori; Shiraga, Masaya; Hiramatsu, Atsushi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32664
creator Yamasaki, Hirofumi; Yamamoto, Yusaku;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 60
date of issued 2011-12-22
SelfDOI 10.15027/32110
creator Yoshidomi, Kenichi; Yamasaki, Hirofumi; Hayashi, Takehiro;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31292
creator Yoshidomi, Kenichi; Hayashi, Takehiro; Yamasaki, Hirofumi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31291
creator Sato, Takaharu; Takeda, Kazuhiko; Tanaka, Kentaro; Yamasaki, Hirofumi;
journal title Man and environment
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2009-02-27