creator TRAN, Duc; VU, Ha Thu; GOTO, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 2020-08
creator Vu, Thu Ha; Goto, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 9
issue Issue 2
date of issued 2020-01
creator Tran, Duc; Goto, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2020-01
creator Vu, Thu Ha; Tran, Duc; Goto, Daisaku; Kawata, Keisuke;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 8
issue Issue 9
date of issued 2019-01
creator Sydavong, Thiptaiya; Goto, Daisaku;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 2019-03-01
creator Sydavong, Thiptaiya; Goto, Daisaku;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 2019-03-01
creator Goto, Daisaku; Hongsakhone, Soulixay; Ichihashi, Masaru; Ito, Takahiro; Yoshida, Yuichiro;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 8
issue Issue 2
date of issued 2018-06-28
creator Sydavong, Thiptaiya; Goto, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 7
issue Issue 7
date of issued 2018
creator Sydavong, Thiptaiya; Goto, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 7
issue Issue 6
date of issued 2018
creator Hnin Htet Htet Win; Ichihashi, Masaru; Kaneko, Shinji; Goto, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 7
issue Issue 2
date of issued 2017-09
creator Vu, Thu Ha; Goto, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2017
creator Ouchida, Yasunori; Goto, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 4
issue Issue 3
date of issued 2014-06
SelfDOI 10.15027/35705
creator Ito, Yutaka; Ito, Takahiro; Komatsu, Satoru; Dhital, Prasad Ram; Goto, Daisaku; Ichihashi, Masaru; Kawata, Keisuke; Yamamoto, Yuki; Yoshida, Yuichiro; Kaneko, Shinji;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2014-08
SelfDOI 10.15027/35323
creator Ouchida, Yasunori; Goto, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 2
issue Issue 13
date of issued 2012-09
SelfDOI 10.15027/33354
creator Freitas, Luciano Charlita de; Kaneko, Shinji; Ichihashi, Masaru; Goto, Daisaku;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 2011-12-01
SelfDOI 10.15027/32456
creator Ouchida, Yasunori; Goto, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 2
issue Issue 6
date of issued 2012-02
SelfDOI 10.15027/32090
creator Ouchida, Yasunori; Goto, Daisaku;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 1
issue Issue 6
date of issued 2011-12
SelfDOI 10.15027/31847
creator Goto, Daisaku;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 14
issue Issue 3
date of issued 2008-03-31
SelfDOI 10.15027/28507