creator Muh. Nur Khoiru Wihadi; Hayashi, Akio; Ozeki, Tomoji; Ichihashi, Katsuya; Ota, Hiromi; Fujibayashi, Masaru; Nishihara, Sadafumi; Inoue, Katsuya; Tsunoji, Nao; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
journal title Bulletin of the Chemical Society of Japan
volume Volume 93
issue Issue 3
date of issued 2020-01-11
creator Hayashi, Akio; Muh. Nur Khoiru Wihadi; Ota, Hiromi; Xavier, López; Ichihashi, Katsuya; Nishihara, Sadafumi; Inoue, Katsuya; Tsunoji, Nao; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
journal title ACS Omega
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2018-02-27
creator Arazaki, Shuichi; Kasuno, Takekazu; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Shoji, Hiroshi;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1995
issue Issue 8
date of issued 1995-08-10
creator Sugawara, Seiho; Takeda, Kiyoshi; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Iwasaki, Akira;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1995
issue Issue 8
date of issued 1995-08-10
creator Iwami, Yoshihiro; Sano, Tsuneji; Kwakami, Yusuke;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1996
issue Issue 3
date of issued 1996-03-10
creator Iwami, Yoshihiro; Nakajima, Yusuke; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1996
issue Issue 7
date of issued 1996-07-10
creator Takeda, Kiyoshi; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1996
issue Issue 8
date of issued 1996-08-10
creator Kurita, Satoru; Wang, Zhengbao; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Uematsu, Kazuyoshi; Sato, Mineo;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1997
issue Issue 6
date of issued 1997-06-10
creator Suzuki, Atsushi; Wang, Zhengbao; Ahn, Cheol-Hee; Sano, Tsuneji; Soga, Kazuo;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1999
issue Issue 7
date of issued 1999-07-10
creator Kubota, Toshikazu; Oumi, Yasunori; Uozumi, Toshiya; Sano, Tsuneji;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 2000
issue Issue 10
date of issued 2000-10-10
creator Ogo, Shuhei; Moroi, Sachie; Ueda, Tadaharu; Komaguchi, Kenji; Hayakawa, Shinjirou; Ide, Yusuke; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
journal title Dalton Transactions
volume Volume 42
issue Issue 19
date of issued 2013
creator Goto, Ikuhiro; Itakura, Masaya; Shibata, Syohei; Honda, Koutaro; Ide, Yusuke; Sadakane, Masahiro; Sano, Tsuneji;
journal title Microporous and Mesoporous Materials
volume Volume 158
date of issued 2012
creator Itakura, Masaya; Goto, Ikuhiro; Takahashi, Atsushi; Fujitani, Tadahiro; Ide, Yusuke; Sadakane, Masahiro; Sano, Tsuneji;
journal title Microporous and Mesoporous Materials
volume Volume 144
issue Issue 1-3
date of issued 2011
creator Furumoto, Yoshiyasu; Tsunoji, Nao; Ide, Yusuke; Sadakane, Masahiro; Sano, Tsuneji;
journal title Applied Catalysis A: General
volume Volume 417
date of issued 2012
creator Takamitsu, Yasuyuki; Ito, Yuuki; Ogawa, Hiroshi; Sano, Tsuneji;
journal title Journal of the Japan Petroleum Institute
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2012
creator Oumi, Yasunori; Manabe, Takuya; Sasaki, Hitoshi; Inuzuka, Toshiyasu; Sano, Tsuneji;
journal title Applied Catalysis A: General
volume Volume 388
issue Issue 1-2
date of issued 2010-11-20
creator Takagi, Hiroyuki; Oumi, Yasunori; Uozumi, Toshiya; Masuda, Takashi; Sano, Tsuneji;
journal title 石油学会誌
volume Volume 44
issue Issue 2
date of issued 2001-03-01
creator Sano, Tsuneji; Kiyozumi, Yoshimichi; Shin, Shigemitsu;
journal title 石油学会誌
volume Volume 35
issue Issue 6
date of issued 1992-11-01
creator Sano, Tsuneji;
journal title 石油学会誌
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1992-03-01
creator Sano, Tsuneji; Takaya, Haruo;
journal title 石油学会誌
volume Volume 29
issue Issue 4
date of issued 1986-07-01