creator KOSAKA, Hikari; ITO, Shin;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 34
date of issued 2022-03-23
creator ITO, Shin; OGATA, Chisaki; SAKATA, Hiroki; WATANABE, Ami; HIGUCHI, Fumito;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 34
date of issued 2022-03-23
creator 齋藤 紘希; Hara, Tomoaki; Masui, Chiseko; Mimura, Mayumi; Ito, Shin;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Saito, Hiroki; Hara, Tomoaki; Masui, Chiseko; Mimura, Mayumi; Ito, Shin;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator SAITO, Hiroki; HARA, Tomoaki; MASUI, Chiseko; MIMURA, Mayumi; ITO, Shin;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 33
date of issued 2021-03-23
creator ITO, Shin;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 32
date of issued 2020-03-23
creator Ito, Shin; Ferran Galicia, Josep;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 31
date of issued 2019-03-22
creator Iwata, Shotaro; Saito, Kazuhiko; Ito, Shin; Mimura, Mayumi;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 16
date of issued 2018-03-23
creator Ito, Shin;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 20
date of issued 2008-03-22
creator Ito, Shin;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 19
date of issued 2007-03-25
creator Ito, Shin;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 18
date of issued 2006-03-25
creator Ito, Shin;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 15
date of issued 2003-03-25
creator Ito, Shin;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 25
date of issued 2013-03-22
creator Ito, Shin; Sumikawa, Takashi; Sugihara, Ayumi; Horie, Haruka; Inouchi, Shiho; Awaki, Yoko; Okada, Minami; Katsube, Yoko; Yamamoto, Chihiro;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 24
date of issued 2012-03-22
creator Ito, Shin;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 22・23
date of issued 2011-03-22
creator Ito, Shin;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 21
date of issued 2009-03-22
creator Yoshitomi, Katsunobu; Mimura, Mayumi; Ito, Shin; Tokunaga, Takashi;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 28
date of issued 2016-03-22
creator Mimura, Mayumi; Ito, Shin; Mine, Kyoko; Matsushita, Yuki; Yoshitomi, Katsunobu; Imoto, Miho;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 28
date of issued 2016-03-22
creator Masui, Chiseko; Hara, Tomoaki; Matsumae, Yoshimasa; Mitsuda, Ryutaro; Suehiro, Mayuko; Nagasawa, Nozomi; Mimura, Mayumi; Ito, Shin; Edagawa, Kazuya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Ito, Shin; Hirayama, Yuuki;
journal title Bulletin of music culture education
issue Issue 29
date of issued 2017-03-22