creator MALLIWAH, Jumanne A.; KAJIHARA, Hiroki; SUEDA, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 1985-03
creator Akamine, Sho; Ohtsu, Kazuhiro; Kamei, Naomi; Fukuhara, Rie; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 68
issue Issue 1
date of issued 2019-03
creator Faisal, Hana Khairina Putri; Horimasu, Yasushi; Hirano, Shoko; Yamaoka, Emi; Fukazawa, Takahiro; Kanawa, Masami; Tanimoto, Keiji; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Ueda, Yuka; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 68
issue Issue 1
date of issued 2019-03
creator Takahashi, Shinya; Katayama, Akira; Arakawa, Miwa; Mizuta, Shinji; Katayama, Keijiro; Watanabe, Masazumi; Yamane, Yoshitaka; Morita, Shohei; Okazaki, Takanobu; Kurosaki, Tatsuya; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 67
issue Issue 4
date of issued 2018-12
creator Minami, Shigeru; Kurosaki, Tatsuya; Ninomiya, Shinji; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 67
issue Issue 3
date of issued 2018-09
creator Nagano, Akiko; Ohge, Hiroki; Tanaka, Tomoko; Takahashi, Shinya; Uemura, Kenichiro; Murakami, Yoshiaki; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 67
issue Issue 1
date of issued 2018-03
creator Takahashi, Shinya; Sueda, Taijiro; Katayama, keijiro; Watanabe, Masazumi; Go, Seimei; Morita, Shohei;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2017-12
creator Tanaka, Tomoko; Ohge, Hiroki; Sakashita, Mitsuru; Nagano, Akiko; Watadani, Yusuke; Shimada, Norimitsu; Yano, Raita; Takahashi, Shinya; Uemura, Kenichirou; Murakami, Yoshiaki; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Pratomo, Irandi Putra; Isbaniyah, Fathiyah; Koba, Yumiko; Ohge, Hiroki; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 2
date of issued 2017-08
creator Sakoda, Takuya; Murakami, Yoshiaki; Kondo, Naru; Uemura, Kenichirou; Hashimoto, Yasushi; Nakagawa, Naoya; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-09
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kawaue, Yasushi; Kanehiro, Keiichi; Nomimura, Takayuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 4
date of issued 1988-12
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Sueda, Taijiro; Ishihara, Shin;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 4
date of issued 1988-12
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kawaue, Yasushi; Sueda, Taijiro; Kanehiro, Keiichi; Nomimura, Takayuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 3
date of issued 1988-09
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Matsushima, Takeshi; Kajihara, Hiroki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 3
date of issued 1988-09
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kanehiro, Keiichi; Hayashi, Saiho; Maeda, Yoshiyuki; Ohno, Yoshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Matsushima, Takeshi; Mukai, Shogo; Kajihara , Hiroki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 1
date of issued 1990-03
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Shikata, Hiroo; Nakashima, Yasushi; Hayashi, Saiho; Nakagawa, Hiroshi; Kawagoe, Takuji; Tsuchioka, Yukiko; Okamoto, Mitsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Sueda, Taijiro; Nomimura, Takayuki; Kagawa, Tetsuya; Morita, Satoru; Hayashi, Saiho; Orihashi, Kazumasa; Shikata, Hiroo; Ryuu, Gou; Hamanaka, Yoshiharu; Matsuura, Yuichiro; Kawaue, Yasushi; Kanehiro, Keiichi; Ishihara, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 2
date of issued 1992-06
creator Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Yamanoue, Takao; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Shikata, Hiroo; Mitsui, Norimasa; Sueshiro, Masafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12