creator Imai, Katsuhiko; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa; Ishii, Osamu; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 1
date of issued 2001-03
creator Wada, Hideichi; Fukunaga, Shintaro; Watari, Masanobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Shibamura, Hidenori; Imanishi, Kaoru; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 4
date of issued 2000-12
creator Mukai, Shogo; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiraki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 1
date of issued 1999-03
creator Zhang, Jie-Min; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa; Fukunaga, Shintaro; Watari, Masanobu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 2
date of issued 1999-06
creator Ochikubo, Hiroyuki; Wada, Seishi; Sugawara, Yuji; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 2
date of issued 1999-06
creator Hirai, Shinji; Fukunaga, Shintaro; Sueshiro, Masafumi; Watari, Masanobu; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 47
issue Issue 2
date of issued 1998-06
creator Kurisu, Yoshihiro; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 1
date of issued 1997-03
creator Okada, Kenji; Wada, Seishi; Kajihara, Hiroki; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Shikata, Hiroo; Morita, Satoru; Hirai, Shinji; Sueshiro, Masafumi; Okada, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
creator Watari, Masanobu; Murakami, Hironobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Kajihara, Hiroki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
creator Takashi, Itoh; Murakami, Hironobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 1996-03
creator Wada, Seishi; Mitsui, Norimasa; Mukai, Shogo; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Roques, Xavier F.; Laborde, Marie N.; Yssartier, Françoise; Baudet, Eugène M.;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 2
date of issued 1994-06
creator Wada, Seishi; Murakami, Hironobu; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Shikata, Hiroo; Mitsui, Norimasa; Sueshiro, Masafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Yamanoue, Takao; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12
creator Sueda, Taijiro; Nomimura, Takayuki; Kagawa, Tetsuya; Morita, Satoru; Hayashi, Saiho; Orihashi, Kazumasa; Shikata, Hiroo; Ryuu, Gou; Hamanaka, Yoshiharu; Matsuura, Yuichiro; Kawaue, Yasushi; Kanehiro, Keiichi; Ishihara, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 2
date of issued 1992-06
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Shikata, Hiroo; Nakashima, Yasushi; Hayashi, Saiho; Nakagawa, Hiroshi; Kawagoe, Takuji; Tsuchioka, Yukiko; Okamoto, Mitsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Matsushima, Takeshi; Mukai, Shogo; Kajihara , Hiroki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 1
date of issued 1990-03
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kanehiro, Keiichi; Hayashi, Saiho; Maeda, Yoshiyuki; Ohno, Yoshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09