creator Wada, Seishi; Murakami, Hironobu; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Wada, Seishi; Mitsui, Norimasa; Mukai, Shogo; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Roques, Xavier F.; Laborde, Marie N.; Yssartier, Françoise; Baudet, Eugène M.;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 2
date of issued 1994-06
creator Takashi, Itoh; Murakami, Hironobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 1996-03
creator Watari, Masanobu; Murakami, Hironobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Kajihara, Hiroki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Shikata, Hiroo; Morita, Satoru; Hirai, Shinji; Sueshiro, Masafumi; Okada, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
creator Okada, Kenji; Wada, Seishi; Kajihara, Hiroki; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
creator Kurisu, Yoshihiro; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 1
date of issued 1997-03
creator Hirai, Shinji; Fukunaga, Shintaro; Sueshiro, Masafumi; Watari, Masanobu; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 47
issue Issue 2
date of issued 1998-06
creator Ochikubo, Hiroyuki; Wada, Seishi; Sugawara, Yuji; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 2
date of issued 1999-06
creator Zhang, Jie-Min; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa; Fukunaga, Shintaro; Watari, Masanobu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 2
date of issued 1999-06
creator Mukai, Shogo; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiraki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 1
date of issued 1999-03
creator Shibamura, Hidenori; Imanishi, Kaoru; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 4
date of issued 2000-12
creator Wada, Hideichi; Fukunaga, Shintaro; Watari, Masanobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Imai, Katsuhiko; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa; Ishii, Osamu; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 1
date of issued 2001-03
creator Kochi, Kazuhiro; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 2
date of issued 2002-06
creator Orihashi, Kazumasa; Kumagai, Hajime; Isaka, Mitsuhiro; Hamaishi, Makoto; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 4
date of issued 2005-12
creator Kumagai, Hajime; Sugawara, Yuji; Isaka, Mitsuhiro; Okada, Kenji; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Naychov, Zheko Dimirtov; Hiyama, Eiso; Uchida, Naomichi; Arihiro, Koji; Nagao, Masataka; Takahashi, Shinya; Delchev, Konstantin Vassilev; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 2
date of issued 2013-06
creator Kawashima, Masumi; Hashimoto, Yasushi; Sudo, Takeshi; Uemura, Kenichiro; Nakashima, Akira; Sueda, Taijiro; Murakami, Yoshiaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 1
date of issued 2012-03
creator Orihashi, Kazumasa; Takahashi, Shinya; Ozawa, Masamichi; Herlambang, Bagus; Takasaki, Taiichi; Sato, Katsutoshi; Kurosaki, Tatsuya; Imai, Katsuhiko; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 3
date of issued 2010-09