creator Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Utsmi, Yuki; Morimoto, Osamu; Sato, Hitoshi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hadano, Yuta; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 24
date of issued 2011-06-22
creator Zhou, Bo; Xu, Min; Zhang, Yan; Xu, Gang; He, Cheng; Yang, L. X.; Chen, Fei; Xie, B. P.; Cui, Xiao-Yu; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Dai, X.; Feng, D. L.;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 3
date of issued 2011-01-13
creator Zhang, Y.; Chen, F.; He, C.; Zhou, B.; Xie, B. P.; Fang, C.; Tsai, W. F.; Chen, X. H.; Hayashi, H.; Jiang, J.; Iwasawa, H.; Shimada, K.; Namatame, H.; Taniguchi, M.; Hu, J. P.; Feng, D. L.;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 5
date of issued 2011-02-22
creator Yamaoka, Hitoshi; Jarrige, Ignace; Tsujii, Naohito; Imai, Motoharu; Lin, Jung-Fu; Matsunami, Masaharu; Eguchi, Ritsuko; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Taguchi, Munetaka; Senba, Yasunori; Ohashi, Haruhiko; Hiraoka, Nozomu; Ishii, Hirofumi; Tsuei, Ku-Ding;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 10
date of issued 2011-03-31
creator He, Shaolong; Zeng, Zhenhua; Arita, Masashi; Sawada, Masahiro; Shimada, Kenya; Qiao, Shan; Li, Guoling; Li, Wei-Xue; Zhang, Yan-Feng; Zhang, Yi; Ma, Xucun; Jia, Jinfeng; Xue, Qi-Kun; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title New Journal of Physics
volume Volume 12
date of issued 2010-11
creator Kimura, Akio; Krasovskii, E. E; Nishimura, R; Miyamoto, Koji; Kadono, Toshiharu; Kanomaru, K; Chulkov, E. V; Bihlmayer, G; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 105
issue Issue 7
date of issued 2010-08-13
creator Kuroda, Kenta; Arita, Masashi; Miyamoto, Koji; Ye, Mao; Jiang, Jian; Kimura, Akio; Krasovskii, E. E; Chulkov, E. V; Iwasawa, Hideaki; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Ueda, Yoshifumi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 105
issue Issue 7
date of issued 2010-08-10
creator Ye, Mao; Kimura, Akio; Miura, Yoshio; Shirai, Masafumi; Cui, Yi-tao; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Ueda, Shigenori; Kobayashi, Keisuke; Kainuma, Ryosuke; Shishido, Toetsu; Fukushima, K; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 104
issue Issue 17
date of issued 2010-04-26
creator Chen, Yulin; Iyo, Akira; Yang, Wanli; Ino, Akihiro; Arita, Masashi; Johnston, Steve; Eisaki, Hiroshi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Devereaux, Thomas P; Hussain, Zahid; Shen, Z -X;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 103
issue Issue 3
date of issued 2009-07-17
creator Miyamoto, Koji; Iori, Kazuyuki; Sakamoto, Kazuaki; Kimura, Akio; Qiao, S.; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Journal of Physics-Condensed Matter
volume Volume 20
issue Issue 22
date of issued 2008-06
creator Cui, X. Y.; Shimada, Kenya; Hoesch, M.; Sakisaka, Y.; Kato, H.; Aiura, Y.; Higashiguchi, M.; Miura, Y.; Namatame, H.; Taniguchi, M.;
journal title Surface Science
volume Volume 601
issue Issue 18
date of issued 2007-09
creator Yang, K.; Xie, B. P.; Shen, D. W.; Zhao, J. F.; Ou, H. W.; Wei, J.; Wang, S.; Wang, Y. H.; Lu, D. H.; He, R. H.; Arita, Masashi; Qiao, Shan; Ino, Akihiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Xu, F. Q.; Kaneko, Nobuhisa; Eisaki, Hiroshi; Feng, D. L.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 14
date of issued 2006-04-07
creator Iori, Kazuyuki; Miyamoto, Koji; Narita, Hisashi; Sakamoto, Kazuaki; Kimura, Akio; Qiao, Shan; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Review of Scientific Instruments
volume Volume 77
date of issued 2006-01-18
creator Eguchi, Ritsuko; Kiss, Takayuki; Tsuda, Shunsuke; Shimojima, Takahiro; Mizokami, Tomohiro; Yokoya, Takayoshi; Chainani, Ashish; Shin, Shik; Inoue, Isao H.; Togashi, Tadashi; Watanabe, Shuntaro; Zhang, C. Q.; Chen, C. T.; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 96
issue Issue 7
date of issued 2006-02-23
creator Iwasawa, Hideaki; Yamakawa, K.; Saitoh, Tomohiko; Inaba, Jungo; Katsufuji, Takuro; Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 96
issue Issue 6
date of issued 2006-02-14
creator Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Arita, Masashi; Hiraoka, Koichi; Kojima, Kenichi; Takeda, Yukiharu; Yoshikawa, Kunta; Sawada, Masahiro; Nakatake, Masashi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Takata, Yasutaka; Ikenaga, Eiji; Shin, Shik; Kobayashi, Keisuke; Tamasaku, Kenji; Nishino, Yoshinori; Miwa, Daigo; Yabashi, Makina; Ishikawa, Tetsuya;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 93
issue Issue 24
date of issued 2004-12-10
creator Aiura, Yoshihiro; Yoshida, Yoshiyuki; Hase, Izumi; Ikeda, Shinichi; Higashiguchi, Mitsuharu; Cui, Xiaoyu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Bando, Hiroshi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 93
issue Issue 11
date of issued 2004-09-10
creator Arita, Masashi; Sato, Hitoshi; Higashi, Masayuki; Yoshikawa, Kunta; Shimada, Kenya; Nakatake, Masashi; Ueda, Yuko; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 75
date of issued 2007-03-24
creator Fujimori, Shin-ichi; Fujimori, Atsushi; Shimada, Kenya; Narimura, Takamasa; Kobayashi, Kenichi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Harima, Hisatomo; Shishido, Hiroaki; Ikeda, Shugo; Aoki, Dai; Tokiwa, Yoshifumi; Haga, Yoshinori; Ōnuki, Yoshichika;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 22
date of issued 2006-06-20
creator Cui, Xiaoyu; Negishi, Hiroshi; Titova, S. G.; Shimada, Kenya; Ohnishi, Akimasa; Higashiguchi, Mitsuharu; Miura, Yuichi; Hino, S.; Jahir, A. M.; Titov, A.; Bidadi, H.; Negishi, Saiko; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Sasaki, Minoru;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 8
date of issued 2006-02-16