creator Kawano, Yasutaka; Tsuido, Kazuaki; Kanesige, Noboru; Ikeoka, Shin; Setoguchi, Shigehisa; Sengiku, Motoji; Taga, Tetsuya; Fukuzawa, Takeshi; Matsuo, Saori;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 46
date of issued 2019-03-31
creator KAWANO, Yasutaka; TSUIDOU, Kazuaki; KANESHIGE, Noboru; IKEOKA, Shin; SETOGUCHI, Shigehisa; SENGIKU, Motoji; TAGA, Tetsuya; FUKUZAWA, Takeshi; MATSUO, Saori;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 46
date of issued 2019-03-31
creator Ikeoka, Shin; Tsuidou, Kazuaki; Kaneshige, Noboru; Kawano, Yasutaka; Sengiku, Motoji; Taga, Tetsuya; Tanaka, Shutaro; Hisamatsu, Narichika; Fukuzawa, Takeshi; Matsuo, Saori; Yonezawa, Sachiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 30
date of issued 2000-12-25
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 28
date of issued 1998-05-15
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 26
date of issued 1996-09-28
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 25
date of issued 1995-10-01
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 22
date of issued 1992-10-01
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 19
date of issued 1989-10-25
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 16
date of issued 1986-08-01
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 14
date of issued 1984-08-01
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 14
date of issued 1984-08-01
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 13
date of issued 1983-08-01
creator Matsumura, Takeshi; Yamasaki, Michinori; Tsuido, Kazuaki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32656
creator Tsuidou, Kazuaki; Otani, Midori; Davies, Walter;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 15
date of issued 2012-03-01
SelfDOI 10.15027/32294
creator Davies, Walter; Tsuido, Kazuaki; Otani, Midori;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 14
date of issued 2011-03-01
SelfDOI 10.15027/31116
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 14
date of issued 2011-03-01
SelfDOI 10.15027/31115
creator Tsuidou, Kazuaki; Otani, Midori; Davies, Walter;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 13
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/30602
creator Tsuido, Kazuaki; Davies, Walter;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 12
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/30586
creator Tsuido, Kazuaki;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 10
date of issued 2007-03-31
SelfDOI 10.15027/24804