creator 広島大学保健学出版会; 清水 一; 稲水 惇; Kakehashi, Masayuki; Okamura, Hitoshi; Kobayashi, Toshio; Urabe, Yukio; Moriyama, Michiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 15
date of issued 2018-03-31
creator Ando, Yukako; Kataoka, Tsuyoshi; Okamura, Hitoshi; Tanaka, Katsutoshi; Kobayashi, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 4
date of issued 2013-12
creator Inoue, Setsuko; Kaneko, Fumiko; Okamura, Hitoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 9
issue Issue 2
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/33587
creator Yamamoto, Tomoko; Kaneko, Fumiko; Johnson, Norma J.; Okamura, Hitoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31334
creator Ando, Yukako; Kataoka, Tsuyoshi; Kobayashi, Toshio; Okamura, Hitoshi; Tanaka, Katsutoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31330
creator Yokota, Kanako; Kataoka, Tsuyoshi; Okamura, Hitoshi; Miyakoshi, Yukiko; Amano, Hironobu; Itamoto, Toshiyuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28536
creator Hamaguchi, Toyohiro; Okamura, Hitoshi; Nakaya, Naoki; Abe, Kazunari; Abe, Yasushi; Umezawa, Shino; Kurihara, Miho; Nayama, Kumi; Yomiya, Kinomi; Uchitomi, Yosuke;
journal title Disability & Rehabilitation
volume Volume 30
issue Issue 7
date of issued 2008
creator Ozono, Shuichi; Saeki, Toshinari; Mantani, Tomoyuki; Ogata, Akiko; Okamura, Hitoshi; Yamawaki, Shigeto;
journal title Supportive Care in Cancer
volume Volume 15
issue Issue 3
date of issued 2007-03
creator Matsumoto, Suzuko; Yokoo, Kyoko; Okamura, Hitosi; Nakagomi, Satoko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19830
creator Sato, Daisuke; Kaneko, Fumiko; Okamura, Hitoshi;
journal title Disability and Rehabilitation
volume Volume 28
issue Issue 6
date of issued 2006-03
creator 山路, 博文; 金子, 史子; ノーマ, ジョンソン; 岡村, 仁;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16456
creator Shinohara, Junko; Miyakoshi, Yukiko; Okada, Yasushi; Toyoda, Kazunori; Moridera, Eiko; Nitta, Toshiko; Hashimoto, Machiko; Maeda, Michiko; Kakehashi, Masayuki; Okamura, Hitoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16455
creator Inoue, Makoto; Tsukano, Ken; Muraoka, Mitsutaro; Kaneko, Fumiko; Okamura, Hitoshi;
journal title Psychiatry and Clinical Neurosciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2006-02
creator Okamura, Hitoshi; Johnson, NJ; 竹内 弘子;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 1
issue Issue 1
date of issued 2001
SelfDOI 10.15027/209