creator Yasuda, Keisuke; Okada, Shinsuke; Okazaki, Yohei; Hiasa, Kyou; Tsuga, Kazuhiro; Abe, Yasuhiko;
journal title International Journal of Implant Dentistry
volume Volume 6
date of issued 2020-11-03
creator Hosokawa, Ryuji; Chiba, Daisuke; Nakamoto, Tetsuji; Takekoshi, Toshihide; Hiasa, Kyo; Kubo, Takayasu; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Hosokawa, Ryuji; Urabe, Masaji; Sato, Yuuji; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa; Uchida, Yasunari; Masumi, Shinichi; Morikawa, Masao; Iwasaki, Masaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1997-12-01
creator Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji; Yamauchi, Jun; Hosokawa, Ryuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Lirnin, Guan; Sato, Yuuji; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa; Zhi, Qing-Chen;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Abe, Yasuhiko; Sato, Yuuji; Taji, Tsuyoshi; Yatsuzuka, Nobuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Sato, Yuuji; Shindoi, Noriaki; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Komura, Ikuhiro; Taji, Tsuyoshi; Yamauchi, Jun; Sagara, Masaaki; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Taguchi, Akira; Tanimoto, Keiji; Okura, Hirotaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
creator Taji, Tsuyoshi; Komura, Ikuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuga, Kazuhiro; Nobuhara, Hiroshi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Nakai, Kumiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
creator Matsumae, Izurni; Tsuga, Kazuhiro; Nakata, Fumie; Sanbuichi, Fukunobu; Habu, Eisaku; Akagawa, Yasumasa; Shintani, Hideaki; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Yuasa, Yoshitaka; Sato, Yuuji; Wadamoto, Masayoshi; Kubo, Takayasu; Tsuga, Kazuhiro; Okura, Hiotaka; Yamamoto, Meiji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Akagawa, Yasumasa; Yuasa, Yoshitaka; Wadamoto, Masayoshi; Kamayama, Kenji; Abe, Yasuhiko; Sagara, Masaaki; Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Murakami, Mayumi; Sagara, Masaaki; Nishinaka, Hisao; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuga, Kazuhiro; Nozaki, Shin-ichi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Yuasa, Yoshitaka; Kohada, Atsumasa; Adachi, Shingo; Gurita, Toshiyuki; Komura, Ikuhiro; Nishinaka, Hisao; Ueda, Yuji; Moriya, Naofumi; Tsuga, Kazuhiro; Nozaki, Shin-ichi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Nagasawa, Tooru; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01