Thumnail
creator Fujii, Hiroshi; Okane, Hideaki; Yoshioka, Shinichi; Komura, Ikuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Hosokawa, Ryuji; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Satomi, Keiichi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
Thumnail
creator Hosokawa, Ryuji; Urabe, Masaji; Sato, Yuuji; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa; Uchida, Yasunari; Masumi, Shinichi; Morikawa, Masao; Iwasaki, Masaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1997-12-01
Thumnail
creator Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji; Yamauchi, Jun; Hosokawa, Ryuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Abe, Yasuhiko; Sato, Yuuji; Taji, Tsuyoshi; Yatsuzuka, Nobuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Shindoi, Noriaki; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Abe Yasuhiko; Wadamoto, Masayoshi; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Wadamoto, Sayuri; Takahashi, Akira; Yamauchi, Jun; Yamanaka, Takenori; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Morishita, Masayuki; Iwamoto, Yoshifumi; Nakamura, Hideo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Komura, Ikuhiro; Taji, Tsuyoshi; Yamauchi, Jun; Sagara, Masaaki; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Taguchi, Akira; Tanimoto, Keiji; Okura, Hirotaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Taji, Tsuyoshi; Komura, Ikuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuga, Kazuhiro; Nobuhara, Hiroshi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Nakai, Kumiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Yuasa, Yoshitaka; Sato, Yuuji; Wadamoto, Masayoshi; Kubo, Takayasu; Tsuga, Kazuhiro; Okura, Hiotaka; Yamamoto, Meiji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
Thumnail
creator Yuasa, Yoshitaka; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Ohkawa, Shuji; Kubo, Takayasu; Kamayama, Kenji; Nagasawa, Tooru; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
Thumnail
creator Akagawa, Yasumasa; Yuasa, Yoshitaka; Wadamoto, Masayoshi; Kamayama, Kenji; Abe, Yasuhiko; Sagara, Masaaki; Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
Thumnail
creator Wadamoto, Masayoshi; Sato, Yuuji; Sagara, Masaaki; Kubo, Takayasu; Hashimoto, Masaki; Wadamoto, Sayuri; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Moriya, Naofumi; Yuasa, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Shimizu, Naoki; Wadamoto, Masayoshi; Yuasa, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuga, Kazuhiro; Nozaki, Shin-ichi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Nishinaka, Hisao; Hiasa, Kyou; Sakurai, Hiroya; Nozaki, Shin-ichi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Nishinaka, Hisao; Ishida, Hideyuki; Yano, Nobuto; Sato, Yuuji; Fujioka, Michiharu; Ohkawa, Shuji; Nagasawa, Tooru; Tsuru, Hiomichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Matsuo, Katsuhiro; Wadamoto, Masayoshi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Moriya, Naofumi; Gurita, Toshiyuki; Morimoto, Susumu; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Okada, Tatsuo; Yoshida, Fusahito; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06