creator Kimura, Tomoki; Nishibuchi, Ikuno; Murakami, Yuji; Kenjo, Masahiro; Kaneyasu, Yuko; Nagata, Yasushi;
journal title International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
volume Volume 82
issue Issue 4
date of issued 2012-03-15
creator Teishima, Jun; Kenjo, Masahiro; Kobatake, Kohei; Iwamoto, Hideo; Goriki, Akihiro; Oki, Mami; Shoji, Koichi; Miyamoto, Katsutoshi; Masumoto, Hiroshi; Inoue, Shogo; Kobayashi, Kanao; Ohara, Shinya; Kajiwara, Mitsuru; Kimura, Tomoki; Murakami, Yuji; Kaneyasu, Yuko; Nishibuchi, Ikuno; Nagata, Yasushi; Matsubara, Akio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 2011-09
creator Matsuura, Kanji; Kimura, Tomoki; Kashiwado, Kozo; Fujita, Kazushi; Akagi, Yukio; Yuki, Shintarou; Murakami, Yuji; Wadasaki, Koichi; Monzen, Yoshio; Ito, Atsushi; Kagemoto, Masayuki; Mori, Masaki; Ito, Katsuhide; Nagata, Yasushi;
journal title International Journal of Clinical Oncology
volume Volume 14
issue Issue 5
date of issued 2009-10-24
creator Murakami, Yuji; Nakashima, T.; Watanabe, Yoichi; Akimitsu, Tomohide; Matsuura, Kanji; Kenjo, Masahiro; Kaneyasu, Yuko; Wadasaki, Koichi; Hirokawa, Yutaka; Ito, Katsuhide;
journal title Physics in Medicine and Biology
volume Volume 52
issue Issue 8
date of issued 2007-04
creator Matsuura, Kanji; Tanimoto, Hirotoshi; Fujita, Kazushi; Hashimoto, Yasutoshi; Murakami, Yuji; Kenjo, Masahiro; Kaneyasu, Yuko; Wadasaki, Koichi; Ito, Katsuhide;
journal title Gynecologic Oncology
volume Volume 104
issue Issue 1
date of issued 2007-03