creator Ikegami, Yoshiyuki;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 26
date of issued 2000-12-28
creator Nakagoshi, Nobukazu; Ikegami, Yoshiyuki; Isagi, Yuuji; Okabe, Takeshi; Kamada, Mahito; Naito, Kazuaki; Natuhara, Yosihiro; Nakamura, Futoshi; Nemoto, Masayuki; Hara, Keitaro; Morimoto, Yukihiro;
creator Ikegami, Yoshiyuki; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 27
date of issued 2001-12
SelfDOI 10.15027/913
creator Ikegami, Yoshiyuki; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 21
date of issued 1995-12-28
SelfDOI 10.15027/665