creator Moriya, Naofumi; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Akagawa, Yasumasa; Kubo, Takayasu; Koretake, Katsunori; Taguchi, Akira;
creator Akagawa, Yasumasa; Sato, Yuji; Hosokawa, Ryuji; Taji, Tsuyoshi;
creator Matsumoto, Atsue; Hara, Kumiko; Morioka, Shima; Takemoto, Toshinobu; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Takemoto, Toshinobu; Hara, Kumiko; Matsumoto, Atsue; Morioka, Shima; Kurihara, Hidemi; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
creator Taguchi, Norihiro; Ogawa, Tetsuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Hosokawa, Ryuji; Chiba, Daisuke; Nakamoto, Tetsuji; Takekoshi, Toshihide; Hiasa, Kyo; Kubo, Takayasu; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Tanaka, Chikako; Arita, Yuichi; Sasahara, Hisako; Ogawa, Tetsuji; Tani, Ryoji; Abe, Y asuhiko; Shimizu, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Ogawa, Tetsuji; Taguchi, Norihiro; Sasahara, Hisako; Fujitani, Morioki; Tani, Ryoji; Itoh, Yoshiaki; Yoshida, Mitsuyoshi; Tamamoto, Mitsuhiro; Tanaka, Eiji; Okada, Mitsugu; Taguchi, Akira; Sugimura, Mitsutaka; Ishikawa, Takenori; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01
creator Fujii, Hiroshi; Okane, Hideaki; Yoshioka, Shinichi; Komura, Ikuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Hosokawa, Ryuji; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Satomi, Keiichi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
creator Hosokawa, Ryuji; Urabe, Masaji; Sato, Yuuji; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa; Uchida, Yasunari; Masumi, Shinichi; Morikawa, Masao; Iwasaki, Masaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1997-12-01
creator Morishita, Masayuki; Yamasaki, Yukiko; Kawamura, Makoto; Iwamoto, Yoshifumi; Yoshida, Mituyoshi; Akagawa, Yasumasa; Nakata, Fumie; Hara, Kumiko; Nakarnura, Hideo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji; Yamauchi, Jun; Hosokawa, Ryuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Abe, Yasuhiko; Sato, Yuuji; Taji, Tsuyoshi; Yatsuzuka, Nobuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Sato, Yuuji; Shindoi, Noriaki; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Sato, Yuuji; Abe Yasuhiko; Wadamoto, Masayoshi; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Wadamoto, Sayuri; Takahashi, Akira; Yamauchi, Jun; Yamanaka, Takenori; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Morishita, Masayuki; Iwamoto, Yoshifumi; Nakamura, Hideo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
creator Komura, Ikuhiro; Taji, Tsuyoshi; Yamauchi, Jun; Sagara, Masaaki; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Taguchi, Akira; Tanimoto, Keiji; Okura, Hirotaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
creator Taji, Tsuyoshi; Komura, Ikuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuga, Kazuhiro; Nobuhara, Hiroshi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Nakai, Kumiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
creator Sagara, Masaaki; Kamayama, Kenji; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa; Kotani, Kazunori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01