creator Gonzalez-Arroyo, A; Okawa, Masanori; Shimizu, Y;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 60
date of issued 1988
creator Hiraya, Atsunari; Nobusada, K.; Simon, M.; Okada, Kazumasa; Tokushima, T.; Senba, Y.; Yoshida, Hiroaki; Kamimori, K.; Okumura, H.; Shimizu, Y.; Thomas, A.-L.; Millie, P.; Koyano, I.; Ueda, K.;
journal title Physical review A
volume Volume 63
issue Issue 4
date of issued 2001-04
creator Saito, N.; Ueda, K.; Simon, M.; Okada, Kazumasa; Shimizu, Y.; Chiba, H.; Senba, Y.; Okumura, H.; Ohashi, H.; Tamenori, Y.; Nagaoka, S.; Hiraya, Atsunari; Yoshida, Hiroaki; Ishiguro, E.; Ibuki, T.; Suzuki, I. H.; Koyano, I.;
journal title Physical review A
volume Volume 62
issue Issue 4
date of issued 2000-10