creator Yokoo, Kyoko; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 23
issue Issue 2
date of issued 2017-11
creator 横尾 京子; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 2016-03
creator Yokoo, Kyoko; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 2016-03
creator Yokoo, Kyoko; Tabara, Hiromi; Murakami, Mari; Fujimoto, Saori; Hunaba, Yuki; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 2013-03
creator Ozawa, Mio; Yokoo, Kyoko; Funaba, Yuuki; Fukushima, Sayo; Fukuhara, Rie; Uchida, Mieko; Aiba, Satoru; Doi, Miki; Nishimura, Akira; Hayakawa, Masahiro ; Nishimura, Yutaka; Ohira, Mitsuko;
journal title Advances in Neonatal Care
volume Volume 17
issue Issue 3
date of issued 2017-06-01
creator Chaen, Tomoko; Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 2
date of issued 2007-09-28
SelfDOI 10.15027/28527
creator Matsumoto, Suzuko; Yokoo, Kyoko; Okamura, Hitosi; Nakagomi, Satoko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19830
creator Fujimoto, Saori; Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19829
creator Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko; Murakami, Mari;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 2
date of issued 2003-07
creator Taniguchi, Miki; Yokoo, Kyoko; Nagoshi, Shizuka; Fukuhara, Rie; Nakagomi, Satoko; Tanabe, Misako; Nojiri, Akiyo;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 2004-02
creator Yokoo, Kyoko; Abe, Akiko; Oyama, Yuki; Yamasaki, Takemi; Asonuma, Yoko; Yoshimura, Fukuyo; Uchitani, Fumiko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 8
issue Issue 1
date of issued 2001-03
creator Yamada, Hitomi; Sakamoto, Yuko; Yonenaka, Yumi; Uchitani, Fumiko; Asonuma, Yoko; Nakashima, Yumiko; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2002-09
creator Murakami, Mari; Yokoo, Kyoko; Tabara, Hiromi; Fujimoto, Saori; Ozawa, Mio; Funaba, Yuki;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 18
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Kido, Yuko; Yokoo, Kyoko; Fukuhara, Rie; Ozawa, Mio; Fujimoto, Saori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 18
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Abe, Akiko; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Yokoo, Kyoko; Abe, Akiko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Inoue, Miyuki; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 15
issue Issue 2
date of issued 2009-12