creator Yokoo, Kyoko; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 23
issue Issue 2
date of issued 2017-11
creator 横尾 京子; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 2016-03
creator Yokoo, Kyoko; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 2016-03
creator Yokoo, Kyoko; Tabara, Hiromi; Murakami, Mari; Fujimoto, Saori; Hunaba, Yuki; Ozawa, Mio;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 19
issue Issue 1
date of issued 2013-03
creator Ozawa, Mio; Yokoo, Kyoko; Funaba, Yuuki; Fukushima, Sayo; Fukuhara, Rie; Uchida, Mieko; Aiba, Satoru; Doi, Miki; Nishimura, Akira; Hayakawa, Masahiro ; Nishimura, Yutaka; Ohira, Mitsuko;
journal title Advances in Neonatal Care
volume Volume 17
issue Issue 3
date of issued 2017-06-01
creator Murakami, Mari; Yokoo, Kyoko; Tabara, Hiromi; Fujimoto, Saori; Ozawa, Mio; Funaba, Yuki;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 18
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Kido, Yuko; Yokoo, Kyoko; Fukuhara, Rie; Ozawa, Mio; Fujimoto, Saori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 18
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Abe, Akiko; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Yokoo, Kyoko; Abe, Akiko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Inoue, Miyuki; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 15
issue Issue 2
date of issued 2009-12
creator Fujimoto, Saori; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 15
issue Issue 2
date of issued 2009-12
creator Shimoda, Aiko; Kinoshita, Chizuru; Nakagomi, Satoko; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 15
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator NICU入院児の母乳育児支援委員会; Yokoo, Kyoko; Awano, Masayo; オカナガ, マユミ; Kinoshita, Chizuru; Osanai, Satoko; Muraki, Yukari; Takada, Masayo;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 14
issue Issue 2
date of issued 2008-10
creator Yokoo, Kyoko; Nakagomi, Satoko; Fujimoto, Saori;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 14
issue Issue 2
date of issued 2008-10
creator Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 14
issue Issue 2
date of issued 2008-10
creator Yokoo, Kyoko; Utou, Hiroko; Kinoshita, Chizuru; Osanai, Satoko; Muraki, Yukari; Awano, Masayo; Okanaga, Mayumi; Takada, Masayo;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 14
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Yokoo, Kyoko; Utou, Hiroko; Kinoshita, Chizuru; Osanai, Satoko; Muraki, Yukari; Awano, Masayo; Okanaga, Mayumi; Takada, Masayo;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 14
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Shimoda, Aiko; Nakagomi, Satoko; Kinoshita, Chizuru; Yokoo, Kyoko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 14
issue Issue 1
date of issued 2008-03