creator Zhang, Shuai; Tanaka, Masashi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Reviews B
volume Volume 86
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Mano, Satomi; Onimaru, Takahiro; Yamanaka, Shoji; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 21
date of issued 2011
creator Sugimoto, Akira; Shohara, Kazuhiro; Ekino, Toshikazu; Zheng, Zhanfeng; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 14
date of issued 2012
creator Tanaka, Tomoo; Onimaru, Takahiro; Suekuni, Koichiro; Mano, Satomi; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 81
issue Issue 16
date of issued 2010
creator Ohtsu, Fumiko; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 487
issue Issue 1-2
date of issued 2009-11-13
creator Shamoto, S.; Iizawa, K.; Kato, T.; Yamada, M.; Yamanaka, Shoji; Ohoyama, K.; Ohashi, M.; Yamaguchi, Y.; Kajitani, T.;
journal title Journal of Physics and Chemistry of Solids
volume Volume 60
issue Issue 8-9
date of issued 1999-09-10
creator Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 461
issue Issue 1-2
date of issued 2008-08-11
creator Tse, John S.; Iitaka, Toshiaki; Kume, Tetsuji; Shimizu, Hiroyasu; Parlinski, K.; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
issue Issue 15
date of issued 2005-10-28
creator Shimizu, Hiroyasu; Iitaka, Toshiaki; Fukushima, Takumi; Kume, Tetsuji; Sasaki, Shigeo; Sata, Nagayoshi; Ohishi, Yasuo; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 101
issue Issue 6
date of issued 2007-05-15
creator Kawaji, Hitoshi; Horie, Hiro-omi; Yamanaka, Shoji; Ishikawa, Mitsuo;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 74
issue Issue 8
date of issued 1995-02-20
creator Shimizu, Fumihiko; Maniwa, Yutaka; Kume, Kiyoshi; Kawaji, Hitoshi; Yamanaka, Shoji; Ishikawa, Mitsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 54
issue Issue 18
date of issued 1996-11-01
creator Fang, S. L.; Grigorian, L.; Ekkund, P. C.; Dresselhaus, G.; Dresselhaus, M. S.; Kawaji, H.; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 57
issue Issue 13
date of issued 1998-04-01
creator Takeuchi, D.; Watanabe, H.; Yamanaka, Shoji; Okushi, H.; Sawada, H.; Ichinose, H.; Sekiguchi, T.; Kajimura, K.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 24
date of issued 2001-06-15
creator Itou, M.; Sakurai, Y.; Usuda, M.; Cros, C.; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 71
issue Issue 12
date of issued 2005-03-15
creator Rachi, Takeshi; Yoshino, Harukazu; Kumashiro, Ryotaro; Katajima, Masaki; Kobayashi, Kensuke; Yokogawa, Keiichi; Murata, Keizo; Kimura, Noriaki; Aoki, Haruyoshi; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Shimotani, Hidekazu; Takenobu, Taishi; Iwasa, Yoshihiro; Sasaki, Takahiro; Kobayashi, Norio; Miyazaki, Yuji; Saito, Kazuya; Guo, Fang Zhun; Kobayashi, Keisuke; Osaka, Keiichi; Kato, Kenichi; Tanaka, Masaki; Tanigaki, Katsumi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
issue Issue 14
date of issued 2005-10
creator Kamakura, N.; Nakano, T.; Ikemoto, Y.; Usuda, M.; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Shin, S.; Kobayashi, K.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
issue Issue 1
date of issued 2005-07
creator Avila, M. A.; Suekuni, Koichiro; Umeo, Kazunori; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 12
date of issued 2006-09
creator Chi, Dam Hieu; Iwasa, Y.; Takano, T.; Watanuki, T.; Ohishi, Y.; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 15
date of issued 2003-10-15
creator Kitano, Akiko; Moriguchi, Koji; Yoneyama, Mitsuharu; Munetoh, Shinji; Shintani, Akira; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Nishibori, Eiji; Takata, Masaki; Sakata, Makoto;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2001-07-15
creator Yokoya, T.; Fukushima, A.; Kiss, T.; Kobayashi, K.; Shin, S.; Moriguchi, K.; Shintani, A.; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 17
date of issued 2001-11-01