creator Yuzawa, Masamichi; Aoyama, Yukinori; Ito, Koichi; Maeda, Kenichi; Nakata, Shinsuke; Miyatani, Makoto; Chujo, Kazumitsu; Sugimura, Shinichiro; Morita, Aiko; Yamada, Kyoko; Kondo, Aya; Tateishi, Yasuyuki; Kishita, Miwako; Mito, Yasuhiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31214
creator Katou, Yoshiko; Maeda, Kenichi; Nishi, Atuko; Emura, rina; Mekuta, Junichi; Mori, Toshiaki;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 2
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/30293
creator Yuasa, Seiji; Hiramatsu Atsushi; Masui, Chiyoko; Yoshida, Koichi; Hisayama, Shin-ichi; Isono, Mika; Iga, Yasue; Shinji, Isao; Mizoue, Naomi; Maeda, Ken-ichi; Kodama, Ken-ichi; Emura, Rina; Echu, Koji; Takishita, Masako;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17267
creator Takeda, Yuko; Maeda, Kenichi; Tokuoka, Masaru; Ishida, Yumi;
journal title Bulletin of training and research center for clinical psychology
volume Volume 11
date of issued 2013-03-20
SelfDOI 10.15027/34572
creator Ishida, Yumi; Maeda, Kenichi; Shinagawa, Yuka; Kodama, Kenichi; Okamoto, Yuko; Matsushita, Himeka; Otsuka, Yasumasa;
journal title Bulletin of training and research center for clinical psychology
volume Volume 7
date of issued 2009-03-20
SelfDOI 10.15027/26424
creator Ueda, Kazutaka; Maeda, Kenichi; Kodama, Kenichi; Okamoto, Yuko; Matsushita, Himeka; Otsuka, Yasumasa;
journal title Bulletin of training and research center for clinical psychology
volume Volume 6
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23567
creator Ueda, Kazutaka; Suzuki, Shin-ichi; Maeda, Kenichi; Kodama, Kenichi; Okamoto, Yuko; Simazu Akihito; Matsushita, Himeka;
journal title Bulletin of training and research center for clinical psychology
volume Volume 5
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17401
creator Okuda, Satomi; Maeda, Kenichi; Okamoto, Yuko;
journal title Bulletin of training and research center for clinical psychology
volume Volume 2
date of issued 2003
SelfDOI 10.15027/15593
creator Maeda, Kenichi; Ando, Yumiko;
journal title Bulletin of the Faculty of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 49
date of issued 2001-02-28
SelfDOI 10.15027/27791
creator Maeda, Kenichi; Niimi, Naoko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31071
creator Maeda, Kenichi; Niimi, Naoko; Kato, Toshiaki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 58
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28653
creator Etchu, Koji; Takishita, Masako; Maeda, Kenichi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 54
date of issued 2006-03-28
SelfDOI 10.15027/27383
creator Niimi, Naoko; Maeda, Kenichi; Kato, Yoshiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 54
date of issued 2006-03-28
SelfDOI 10.15027/27382
creator Niimi, Naoko; Maeda, Kenichi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 57
date of issued 2008-12-26
SelfDOI 10.15027/26136
creator Etchu, Koji; Niimi, Naoko; Tanno, Syota; Matsuda, Yukiko; Maeda, Kenta;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22839
creator Niimi, Naoko; Maeda, Kenichi; Etchu, Koji; Matsuda, Yukiko; Tanno, Syota;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22832
creator Niimi, Naoko; Emura, Rina; Takishita, Masako; Matsuda, Yukiko; Maeda, Kenichi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. Ⅲ, Education and Human Science
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18573
creator Etchu, Koji; Mekuta, Junichi; Tanno, Syota; Maeda, Kenichi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. Ⅲ, Education and Human Science
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18564
creator Maeda, Kenichi; Niimi, Naoko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. Ⅲ, Education and Human Science
issue Issue 53
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/18521