Thumnail
creator Tateishi, Yasuyuki; Yuzawa, Masamichi; Ito, Koichi; Kuranaga, Hitomi; Miyazaki, Rie; Maeda, Kenichi; Miyatani, Makoto; Chujo, Kazumitsu; Morita, Aiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34653
Thumnail
creator Tateishi, Yasuyuki; Yuzawa, Masamichi; Aoyama, Yukinori; Watanabe, Daisuke; Ito, Koichi; Maeda, Kenichi; Miyatani, Makoto; Chujo, Kazumitsu; Morita, Aiko; Kondo, Aya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32616
Thumnail
creator Yuasa, Seiji; Hiramatsu, Atsushi; Masui, Chiseko; Takada, Satoru; Hisayama, Shinya; Isono, Mika; Iga, Yasue; Shinji, Isao; Goto, Miyuki; Miyata, Syoko; Maeda, Ken-ichi; Kodama, Ken-ichi; Emura, Rina; Takishita, Masako; Tanno, Syota; Matsuda, Yukiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17448
Thumnail
creator Maeda, Kenichi; Chujo, Kazumitsu; Kimoto, Kazushige; Fujii, Shiho; Minoshima, Takashi; Fujita, Yoshiko; Niimi, Naoko; Matsuda, Yukiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23190
Thumnail
creator Maeda, Kenichi; Chujo, Kazumitsu; Kimoto, Kazushige; Furo, Kazushi; Minoshima, Takashi; Jitsutani, Fumi; Niimi, Naoko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26349
Thumnail
creator Kanayama, Motoharu; Nakadai, Sakiko; Emura, Rina; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 5
date of issued 2006-03-30
SelfDOI 10.15027/19394
Thumnail
creator Emura, Rina; Kanayama, Motoharu; Nakadai, Sakiko; Niimi, Naoko; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 5
date of issued 2006-03-30
SelfDOI 10.15027/19395
Thumnail
creator Etchu, Koji; Emura, Rina; Mekuta, Junichi; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 5
date of issued 2006-03-30
SelfDOI 10.15027/19396
Thumnail
creator Etchu, Koji; Ayukawa, Junko; Emura, Rina; Niimi, Naoko; Mekuta, Junichi; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 5
date of issued 2006-03-30
SelfDOI 10.15027/19397
Thumnail
creator Etchu, Koji; Fujisawa, Yasue; Niimi, Naoko; Emura, Rina; Mekuta, Junichi; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 5
date of issued 2006-03-30
SelfDOI 10.15027/19398
Thumnail
creator Mekuta, Junichi; Etchu, Koji; Takishita, Masako; Emura, Rina; Niimi, Naoko; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 5
date of issued 2006-03-30
SelfDOI 10.15027/19399
Thumnail
creator Kanayama, Motoharu; Nakadai, Sakiko; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 5
date of issued 2006-03-30
SelfDOI 10.15027/19402
Thumnail
creator Kanayama, Motoharu; Nakadai, Sakiko; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 4
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/19407
Thumnail
creator Kanayama, Motoharu; Nakadai, Sakiko; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 4
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/19408
Thumnail
creator Etchu, Koji; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 4
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/19409
Thumnail
creator Etchu, Koji; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 4
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/19410
Thumnail
creator Mekuta, Junichi; Taketa, Sayuri; Isobe, Miyoshi; Emura, Rina; Niimi, Naoko; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 4
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/19411
Thumnail
creator Niimi, Naoko; Mastuo, Saori; Mada, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 4
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/19412
Thumnail
creator Nakadai, Sakiko; Kanayama, Motoharu; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 4
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/19413