creator Yamane, Aki; Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 134
issue Issue 12
date of issued 2011-03-29
creator Hoshino, Kozo;
journal title Journal of Physics: Condensed Matter
volume Volume 21
issue Issue 47
date of issued 2009-11-05
creator Hoshino, Kozo; Tanaka, Shunichiro; Shimojo, Fuyuki;
journal title Electrochimica Acta
volume Volume 353
issue Issue 32-40
date of issued 2007-10
creator Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 10
date of issued 2006-09-18
creator Shimojo, Fuyuki; Zempo, Yasunari; Hoshino, Kozo; Watabe, Mitsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 55
issue Issue 9
date of issued 1997-05-01
creator Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo; Zempo, Yasunari;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 5
date of issued 1999-01-01
creator Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo; Zempo, Yasunari;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 9
date of issued 2001-02-12
creator Itami, Toshio; Munejiri, Shuji; Masaki, Tadahiko; Aoki, Hirokatsu; Ishii, Yasushi; Kamiyama, Takashi; Senda, Yasuhiro; Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 67
issue Issue 6
date of issued 2003-02-10