creator Kurashima, Shuji; Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 36
issue Issue 3
date of issued 2013-03-15
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 2012-12-28
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title 広島大学経済研究双書
issue Issue 14
date of issued 2012-03-20
SelfDOI 10.15027/32288
creator Monden, Yu; Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 2011-03-15
creator Monden, Yu; Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2010-11-25
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title The Review of the Study of History : Shigaku Kenkyu
issue Issue 247
date of issued 2005-03
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title The Review of the Study of History : Shigaku Kenkyu
issue Issue 239
date of issued 2003-03-31
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title 社会経済史学
volume Volume 72
issue Issue 3
date of issued 2006-09-25
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title 社会経済史学
volume Volume 69
issue Issue 1
date of issued 2003-05-25
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title 歴史学研究
issue Issue 787
date of issued 2004-04-15
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title 歴史学研究
issue Issue 608
date of issued 1990-07-15
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 26
issue Issue 3
date of issued 2003-03-18
SelfDOI 10.15027/26920
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 2002-10-31
SelfDOI 10.15027/26919
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 25
issue Issue 3
date of issued 2002-03-12
SelfDOI 10.15027/26917
creator 坂根, 嘉弘;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1999-10-30
SelfDOI 10.15027/26907
creator Arimoto, Yutaka; Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2008-11-30
SelfDOI 10.15027/25566
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 2008-07-25
SelfDOI 10.15027/24777
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 31
issue Issue 3
date of issued 2008-03-18
SelfDOI 10.15027/23271
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 2007-11-30
SelfDOI 10.15027/20773
creator Sakane, Yoshihiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 2007-08-31
SelfDOI 10.15027/20343