creator Kanata, Susumu;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 24
date of issued 2011-07-23
creator Kanata, Susumu;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 12
date of issued 1999-07-11
creator Kanata, Susumu;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 10
date of issued 1997-07-11
creator Kanata, Susumu;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 9
date of issued 1996-07-16
creator Kanata, Susumu;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 1
date of issued 1988-07-23
creator Kanata, Susumu;
journal title Annual Review of Hiroshima Society for Science of Arts
issue Issue 20
date of issued 2007-07-26
creator Kanata, Susumu;
journal title 諸芸術の共生 : 齋藤稔教授退官記念論文集
date of issued 1995-03-15
creator Kanata, Susumu;
journal title 日本社会論および国際社会論からみた広島についての総合的研究 : 特定研究・研究報告書
date of issued 1989-03-31
creator Kanata, Susumu; Saito, Minoru; Shidehara, Eichi; Mizushima, Hiromasa; Kotou, Tetsuaki; Narisada, Kaoru; Hara, Masayuki; Nagata, Yujiro; Aoki, Takao; Anzai, Shin-ichi; Kodera, Tsukasa; Shinagawa, Tetsuhiko; Takahashi, Norio; Kato, Hiroko;
creator Kanata, Susumu; Saito, Minoru; Shidehara, Eichi; Mizushima, Hiromasa; Hara, Masayuki; Nagata, Yujiro; Kotou, Tetsuaki; Aoki, Takao; Kodera, Tsukasa; Takahashi, Norio; Anzai, Shin-ichi; Watanabe, Nozomi;
creator Kanata, Susumu;
journal title 美学
volume Volume 41
issue Issue 1
date of issued 1990-06-30
creator Kanata, Susumu;
journal title 美学
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 1965-06-30
creator Kanata, Susumu;
journal title 美学
volume Volume 17
issue Issue 4
date of issued 1967-03-31
creator Kanata, Susumu;
journal title 美学
volume Volume 50
issue Issue 2
date of issued 1990-09-30
creator Kanata, Susumu;
journal title 美学
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1984-09-30
creator Kanata, Susumu;
journal title 美学
volume Volume 28
issue Issue 4
date of issued 1978-03-30
creator Kanata, Susumu;
journal title 美学
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1973-09-30
creator Kanata, Susumu;
journal title 美学
volume Volume 23
issue Issue 3
date of issued 1972-12-30