creator Tominaga, Kazuhiro; Inoue, Yoshifumi; Hashimoto, Mitsugu; Aotani, Akihiro; Itazaki, Shinichi; Kawakubo, Kouichi; Kawasaki, Yuko; Kida, Hideaki; Sunahara, Toru; Moriwaki, Masayasu; Imaoka, Mitsunori; Koyama, Masataka; Shimomura, Tetsu; Kageyama, Kazuya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32620
creator Hashimoto, Mitsugu; Aotani, Akihiro; Abe, Yoshitaka; Inoue, Yoshifumi; Kida, Hideaki; Sunahara, Toru; Tominaga, Kazuhiro; Moriwaki, Masayasu; Imaoka, Mitsunori; Koyama, Masataka; Shimomura, Tetsu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31216
creator Imaoka, Mitsunori;
journal title Topology and its Applications
volume Volume 157
issue Issue 15
date of issued 2010-09-15
creator Mitsunori, Imaoka; Hironori, Yamasaki;
journal title Topology and its Applications
volume Volume 154
issue Issue 18
date of issued 2007-10-15
creator Kanno, Eikoh; Shimomura, Tetsu; Imaoka, Mitsunori;
journal title 日本数学教育学会誌
volume Volume 89
issue Issue 7
date of issued 2007-07-01
creator Hashimoto, Mitsugu; Aotani, Akihiro; Inoue, Yoshifumi; Okadome, Yusuke; Kida, Hideaki; Kohno, Yoshifumi; Sunahara, Toru; Tominaga, Kazuhiro; Moriwaki, Masayasu; Imaoka, Mitsunori; Koyama, Masataka; Shimomura, Tetsu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29853
creator Imaoka, Mitsunori;
journal title Hiroshima mathematical journal
volume Volume 36
issue Issue 3
date of issued 2006-11
creator Imaoka, Mitsunori;
journal title Hiroshima Mathematical Journal
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2006-04
creator Imaoka, Mitsunori;
journal title Hiroshima Mathematical Journal
volume Volume 33
issue Issue 3
date of issued 2003-11
creator Imaoka, Mitsunori; Kuwana, Kouji;
journal title Hiroshima Mathematical Journal
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1999-07
creator Imaoka, Mitsunori; Kawamoto, Yusuke;
journal title Hiroshima Mathematical Journal
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1997-07
creator Imaoka, Mitsunori;
journal title Hiroshima Mathematical Journal
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1996-03
creator Imaoka, Mitsunori;
journal title Hiroshima Mathematical Journal
volume Volume 21
issue Issue 2
date of issued 1991-03
creator Imaoka, Mitsunori;
journal title Hiroshima Mathematical Journal
volume Volume 12
issue Issue 1
date of issued 1982-03
creator Imaoka, Mitsunori; Sugawara, Masahiro;
journal title Hiroshima Mathematical Journal
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 1979-04
creator Imaoka, Mitsunori; Hirata, Michinori; Shimomura, Tetsu; Mukaidani, Hiroaki; Morita, Takehiko; Inzen, Fujio; Utsumi, Ryoichi; Kida, Hideaki; Nakato, Masafumi; Hiura, Michiyo;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 31
date of issued 2003-03-28
SelfDOI 10.15027/29505
creator Imaoka, Mitsunori; Hirata, Michinori; Shimomura, Tetsu; Kai, Akiyoshi; Takemori, Kouji; Yamashita, Masafumi; Hiraga, Hiroyuki; Kochi, Hideaki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 30
date of issued 2002-03-28
SelfDOI 10.15027/29496
creator Hirata, Michinori; Imaoka, Mitsunori; Shimomura, Tetsu; Arita, Masashi; Icho, Hiroshi; Inzen, Fujio; Utsumi, Ryoichi; Kida, Hideaki; Kohno, Yoshifumi; Sera, Akiko; Nakato, Masafumi; Nishihara, Katsunori; Nishimoto, Makoto; Morinaga, Shunroku;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 30
date of issued 2002-03-28
SelfDOI 10.15027/29495
creator Yamashita, Masafumi; Kochi, Hideaki; Takemori, Kouji; Hiraga, Hiroyuki; Ooe, Kazuhiko; Murakami, Kazuo; Fusamae, Kohji; Hamaga, Tetsuhiro; Kobayashi, Kyoko; Mitsuda, Ryutaro; Yuki, Kenji; Imaoka, Mitsunori; Hirata, Michinori;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 29
date of issued 2001-03-30
SelfDOI 10.15027/29488
creator Hirata, Michinori; Imaoka, Mitsunori; Shimomura, Tetsu; Miyamoto, Yasushi; Arita, Masashi; Ichiyou, Hiroshi; Inzen, Fujio; Utsumi, Riyouichi; Sera, Akiko; Nakato, Masafumi; Nishihara, Katsunori; Nishimoto, Makoto; Morinaga, Shiyunroku;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 29
date of issued 2001-03-30
SelfDOI 10.15027/29487