creator Asahara, Toshimasa;
journal title Journal of Hiroshima University Archives
issue Issue 18
date of issued 2016-02-29
creator Koike, Seiichi; Asahara, Toshimasa;
journal title Journal of Hiroshima University Archives
issue Issue 17
date of issued 2015-02-27
creator Teramoto, Seiichi; Arihiro, Koji; Koseki, Masato; Kataoka, Tsuyoshi; Asahara, Toshimasa; Ohdan, Hideki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 2
date of issued 2008-06
creator Okimasa, Seiji; Yoshioka, Shinkichiro; Shibata, Satoshi; Awaya, Yoshikazu; Nagao, Yukiyasu; Murakami, Isao; Shigeto, Eriko; Asahara, Toshimasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 1・2
date of issued 2007-06
creator Kohashi, Toshihiko; Itamoto, Toshiyuki; Fukuda, Saburo; Yamasaki, Hiroyuki; Yokoya, Hitoshi; Yonehara, Shuji; Suzuki, Tsuyoshi; Asahara, Toshimasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 4
date of issued 2006-12
creator Kohashi, Toshihiko; Itamoto, Toshiyuki; Yamasaki, Hiroyuki; Yokoya, Hitoshi; Yonehara, Shuji; Asahara, Toshimasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 3
date of issued 2006-09
creator Yano, Masatsugu; Hamatani, Kiyohiro; Eguchi, Hidetaka; Hirai, Yuko; MacPhee, Donald G.; Sugino, Keizo; Dohi, Kiyohiko; Itamoto, Toshiyuki; Asahara, Toshimasa;
journal title European Journal of Cancer
volume Volume 43
issue Issue 6
date of issued 2007-04
creator Ide, Kentaro; Ohdan, Hideki; Tahara, Hiroyuki; Ishiyama, Kohei; Shishida, Masayuki; Irei, Toshimitsu; Ohira, Masahiro; Tashiro, Hirotaka; Itamoto, Toshiyuki; Asahara, Toshimasa;
journal title Transplant International
volume Volume 20
issue Issue 7
date of issued 2007-07
creator Ide, Kentaro; Wang, Hui; Tahara, Hiroyuki; Liu, Jianxiang; Wang, Xiaoying; Asahara, Toshimasa; Sykes, Megan; Yang, Yong-Guang; Ohdan, Hideki;
journal title Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
volume Volume 104
issue Issue 12
date of issued 2007-03-20
creator Marubayashi, Seiji; Ohdan, Hideki; Tashiro, Hirotaka; Tokita, Daisuke; Onoe, Takashi; Hayamizu, Keisuke; Asahara, Toshimasa; Doi, Shigehiro; Okumoto, Satoshi; Tanji, Chie; Kawai, Tohru; Taniguchi, Yoshihiko; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 2
date of issued 2005-06
creator Ozaki, Shinji; Miyata, Yoshihiro; Arita, Michinori; Takahashi, Mamoru; Haruta, Rumi; Asahara, Toshimasa; Kaneko, Mayumi; Kurisu, Kaoru; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 53
issue Issue 3/4
date of issued 2004-12
creator Marubayashi, Seiji; Tashiro, Hirotaka; Ohdan, Hideki; Tokita, Daisuke; Hara, Hidetaka; Onoe, Takashi; Kitayama, Teruhiko; Hayamizu, Keisuke; Asahara, Toshimasa; Doi, Shigehiro; Okumoto, Satoshi; Taniguchi, Yoshihiko; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-03
creator Ikeda, Satoshi; Fujimori, Masahiko; Shibata, Satoshi; Okajima, Masazumi; Ishizaki, Yasuyo; Kurihara, Takeshi; Miyata, Yoshihiro; Iseki, Masahiko; Shimizu, Yosuke; Tokumoto, Noriaki; Ozaki, Shinji; Asahara, Toshimasa;
journal title BMC Cancer
volume Volume 6
date of issued 2006-02
creator Hiyama, Takashi; Katsura, Mari; Yoshihara, Takashi; Ishida, Mari; Kinomura, Aiko; Tonda, Tetsuji; Asahara, Toshimasa; Miyagawa, Kiyoshi;
journal title Nucleic Acids Research
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 2006
creator Yamasaki, Chihiro; Tateno, Chise; Aratani, Akio; Ohnishi, Chimoto; Katayama, Shigeru; Kohashi, Toshihiko; Hino, Hiroshi; Marusawa, Hiroyuki; Asahara, Toshimasa; Yoshizato, Katsutoshi;
journal title Journal of Hepatology
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 2006-04