creator Prokeš, Karel; Tahara, Tomohiro; Fujita, Toshizo; Goshima, Hiroshi; Takabatake, Toshiro; Mihalik, Marián; Menovsky, Alois A.; Fukuda, Shuichi; Sakurai, Junji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 13
date of issued 1999-10-01
creator Jung, Myoung Hwa; Umeo, Kazunori; Fujita, Toshizo; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 17
date of issued 2000-11-01
creator Nakamura, Fumihiko; Goko, Tatsuo; Ito, Masakazu; Fujita, Toshizo; Nakatsuji, Satoru; Fukazawa, Hideto; Maeno, Yoshiteru; Alireza, Patricia; Forsythe, Dominic; Julian, Stephen R.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 65
issue Issue 22
date of issued 2002-05-23
creator Saini, Naurang L.; Oyanagi, Hiroyuki; Lanzara, Alessandra; Di Castro, D.; Agrestini, Stefano; Bianconi, Antonio; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 13
date of issued 2001-09-13
creator Braden, Markus; Meven, M.; Reichardt, Winfried; Pintschovius, Lothar; Fernandez-Diaz, Maria Teresa; Heger, Gernot; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 14
date of issued 2001-03-23
creator Nimori, Shigeki; Sakita, Shigenobu; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo; Hata, Hiroaki; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 6
date of issued 2000-08-01
creator Prokeš, Karel; Mushnikov, Nikolai V.; Goto, Tsuneaki; Tahara, Tomohiro; Ito, Masakazu; Goko, Tatsuo; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo; Honda, Fuminori; Oomi, Gendo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 17
date of issued 2000-11-01
creator Nakamura, Fumihiko; Goko, Tatsuo; Hori, Junya; Uno, Yoshinori; Kikugawa, Naoki; Fujita, Toshizo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 61
issue Issue 1
date of issued 2000-01-01
creator Yoshida, Koji; Nakamura, Fumihiko; Goko, Tatsuo; Fujita, Toshizo; Maeno, Yoshiteru; Mori, Yasumitsu; NishiZaki, Shuji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 58
issue Issue 22
date of issued 1998-12-01
creator Nakamura, Fumihiko; Kodama, M.; Sakita, Shigenobu; Maeno, Yoshiteru; Fujita, Toshizo; Takahashi, Hiroki; Môri, Nobuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 54
issue Issue 14
date of issued 1996-10-01
creator Ito, Masakazu; Kurisaki, Hiromi; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi; Hori, Junya; Okada, Hironari; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 97
date of issued 2005-05-15
creator Nohara, Minoru; Suzuki, Takashi; Maeno, Yoshiteru; Fujita, Toshizo; Tanaka, Isao; Kojima, Hironao;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 70
issue Issue 22
date of issued 1993-05-31
creator Janssen, Yuri; Fujii, Hironobu; Ekino, Toshikazu; Izawa, Koichi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; De Boer, Frank R.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 21
date of issued 1997-12-01
creator Izawa, Koichi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; Takabatake, Toshiro; Nakamoto, Go; Fujii, Hironobu; Maezawa, Kunihiko;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 4
date of issued 1999-01-15
creator Suzuki, Takashi; Ishii, Isao; Okuda, Noriki; Katoh, Kenichi; Takabatake, Toshiro; Fujita, Toshizo; Tamaki, Akira;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 1
date of issued 2000-07-01
creator Fukuda, H.; Fujii, Hironobu; Kamura, H.; Hasegawa, Yuichi; Ekino, Toshikazu; Kikugawa, Naoki; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 5
date of issued 2001-01-03
creator Sasakawa, Tetsuya; Suemitsu, T.; Takabatake, Toshiro; Bando, Yoshio; Umeo, Kazunori; Jung, M. H.; Sera, Masafumi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; Nakajima, Motoki; Iwasa, Kazuaki; Kohgi, Masafumi; Paul, Ch.; Berger, St.; Bauer, Ernst D.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2002-07-16
creator Ito, Masakazu; Hori, Junya; Kurisaki, H.; Okada, Hironari; Perez Kuroki, Ana Jagui; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Fujii, Hironobu; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 91
issue Issue 7
date of issued 2003-08-12
creator Ishii, Isao; Higaki, Haruhiro; Takabatake, Toshiro; Goshima, Hiroshi; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 14
date of issued 2003-10-08