creator Miyoshi, Nobukazu; Kanehiro, Keiichi; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Yokoyama, Takashi; Ichikawa, Toru; Hiyama, Eiso; Okita, Mitsuaki; Miyoshi, Nobukazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Yokoyama, Takashi; Miyoshi, Nobukazu; Ichikawa, Toru; Okita, Mitsuaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Yokoyama, Takashi; Ichikawa, Tooru; Hiyama, Eiso; Miyoshi, Nobukazu; Koyama, Tadashi; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1984-06
creator Miyake, Yoichiro; Yokoyama, Takashi; Nakano, Hiroshi; Kuwabara, Masao; Yamakido, Michio; Suginaka, Hidekazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 3
date of issued 1988-09
creator Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Kodama, Takashi; Fujimoto, Mikio; Okita, Mitsuaki; Sewake, Hitoshi; Murakami, Yoshiaki; Imamura, Yuuji; Tsumura, Hiroaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Kodama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Sewake, Hitoshi; Miyamoto, Katsunari; Imamura, Yuuji; Tsumura, Hiroaki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 3
date of issued 1990-09
creator Sowa, Sho-ichiro ; Masumi, Noriko; Inouye, Yoshio; Nakamura, Shoshiro; Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 4
date of issued 1991-12
creator Inouye, Yoshio; Morifuji, Kazuo; Masumi, Noriko; Nakamura, Shoshiro; Takesue, Yoshio; Santou, Takahiro; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 4
date of issued 1992-12
creator Inouye, Yoshio; Morifuji, Kazuo; Masumi, Noriko; Sugiyama, Masanori; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 3
date of issued 1993-09
creator Inouye, Yoshio; Hashimoto, Masayo; Sugiyama, Masanori; Takesue, Yoshio; Santo, Takahiro; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 3
date of issued 1994-09
creator Imamura, Yuji; Yokoyama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Hiyama, Eiso; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 2
date of issued 1995-06
creator Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Imamura, Yuji; Akagi, Shinji; Ohge, Hiroki; Sakashita, Yoshihiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 47
issue Issue 3
date of issued 1998-09
creator Okabayashi, Seiji; Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Sugino, Keiso; Marubayashi, Seiji; Ohdan, Hideki; Noriyuki, Toshio; Katayama, Kouji; Itamoto, Toshiyuki; Nakanishi, Toshio; Tazuma, Susumu; Kajiyama, Goro; Moriwaki, Katsufumi; Yuge, Osafumi; Otani, Minako; Okabayashi, Seiji; Yokoyama, Takashi; Shimamoto, Fumio; Itoh, Hisao; Yokoyama, Tatsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 47
issue Issue 1
date of issued 1998-03
creator Santo, Takahiro; Hiyama, Eiso; Takesue, Yoshio; Matsuura, Yuichiro; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 2
date of issued 1999-06
creator Sakashita, Yoshihiro; Hiyama, Eiso; Imamura, Yuji; Murakami, Yoshiaki; Sugahara, Yuji; Takesue, Yoshio; Matsuura, Yuichiro; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Iwamoto, Takeshi; Yokoyama, Takashi;
journal title Mechanics of Materials
volume Volume 51
date of issued 2012
creator Ogura, Yoshio; Imamura, Yuji; Murakami, Yoshiaki; Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 1
date of issued 2005-03