creator Awata, Takanori; Goto, Yumiko; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Water Science and Technology
volume Volume 72
issue Issue 12
date of issued 2015-12
creator Awata, Takanori; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Microbes and environments
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 2015-03-24
creator Awata, Takanori; Oshiki, Mamoru; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi; Okabe, Satoshi;
journal title Applied and Environmental Microbiology
volume Volume 79
issue Issue 13
date of issued 2013-07
creator Awata, Takanori; Tanabe, Katsuichiro; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Water Science and Technology
volume Volume 66
issue Issue 5
date of issued 2012-07
Thumnail
creator Kindaichi, Tomonori; Awata, Takanori; Suzuki, Yuji; Tanabe, Katsuichiro; Hatamoto, Masashi; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Microbes and Environments
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 2011
Thumnail
creator Kindaichi, Tomonori; Awata, Takanori; Tanabe, Katsuichiro; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Water Science & Technology
volume Volume 63
issue Issue 5
date of issued 2011