creator Kumahara, Yasuhiro; Iwasa, Yoshiya; Murata, Sho; Goto, Hideaki; Takeuchi, Shun; Ishihara, Yuichiro; Seida, Miki; Nagano, Yoshitomo; Crisis Management Division of Higashi-Hiroshima City;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 27
date of issued 2021-03-19
creator Yui, Yoshimichi; Sakaue, Hiroaki; Murata, Sho; Yokogawa, Satoshi; Pan, Yihan; Tao, Zi; Iwasa, Yoshiya; Fujimura, Daichi; Yoritomi, Shugo; Harada, Ayumu; Fujioka, Yui; Liu, Xiaoyi; Geng, Jingwen; Shen, Yuqing; Okumura, Naoki; Tamai, Shinya; Masaki, Shoya; Watanabe, Tappei; Deng, Zhukew; Andoh, Akihiro; Murata, Ichiro; Wang, Ying;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 27
date of issued 2021-03-19
creator Murata, Sho;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 68
date of issued 2019-12-20
creator Yui, Yoshimichi; Sakaue, Hiroaki; Murata, Sho; Yokogawa, Satoshi; Pan, Yihan; Tong, Yaqina; Abe, Narumi; Ikeda, Aoi; Kuramoto, Takashi; Iwasa, Yoshiya; Ikeda, Naoki; Ueno, Hiroyuki; Tomita, Daichi; Fujimura, Taichi; Yoritomi, Shugo;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 25
date of issued 2019-03-20
creator Murata, Sho;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 67
date of issued 2018-12-21
creator Imai, Takahide; Yokogawa, Satoshi; Ujihara, Shu; Takeshita, Kohei; Tao, Zi; Pan, Yihan; Egashira, Chihiro; Kamata, Shoko; Kamada, Yusuke; Nakamura, Yusuke; Fukumoto, Marie; Fujimoto, Satoshi; Hashimoto, Kuninori; Murata, Sho; Hirotane, Yu; Kumahara, Yasuhiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 9
date of issued 2017-12-25
creator Sakaue, Hiroaki; Murata, Sho; Yui, Yoshimichi; Sugitani, Mariko; Tong, Yaqina; Nakamura, Yusuke; Hashimoto, Kuninori; Imai, Takahide; Ujihara, Shu; Kodama, Taisuke; Shigematsu, Fumiya; Takeshita, Kohei; Tao, Zi; Pan, Yihan; Yamamoto, Ryo; Yokogawa, Satoshi; Yoshikawa, Tomonori; Liu, Sichun;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 65
date of issued 2016-12-22
creator Yui, Yoshimichi; Murata, Sho; Sakaue, Hiroaki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 65
date of issued 2016-12-22
creator Yui, Yoshimichi; Sakaue, Hiroaki; Murata, Sho; Sugitani, Mariko; Tong, Yaqina; Wei, Siyao; Goto, Yudai; Tsuzuki, Hiroyuki; Meng, Yu; Kamada, Shoko; Kamada, Yusuke; Sako, Yuka; Nakamura, Yusuke; Hashimoto, Kuninori; Fujimoto, Satoshi; Fukumoto, Marie;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 22
date of issued 2016-03-22