creator Tsukawaki, Ryota; Tozuka, Tadashi; Takamoto, Yukiko; Kojima, Nanae; Higuchi, Masataka; Fukada, Hiromi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22837
creator Takamoto, Yukiko; Tozuka, Tadashi; Tsukawaki, Ryota; Kojima, Nanae; Higuchi, Masataka; Fukada, Hiromi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22838
creator Higuchi, Masataka; Kawamura, Chikako; Hara, Ikumi; Tsukawaki, Ryota; Fukada, Hiromi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 7
date of issued 2008-03-31
SelfDOI 10.15027/24787
creator Mekuta, Jun-ichi; Tsukawaki, Ryota; Kunita, Shoko; Fujiki, Daisuke; Maeda, Kenichi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 7
date of issued 2008-03-31
SelfDOI 10.15027/24790
creator Higuchi, Masataka; Tsukawaki, Ryota; Kuranaga, Hitomi; Imura, Tomoya; Fukada, Hiromi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 57
date of issued 2008-12-26
SelfDOI 10.15027/26128
creator Fukada, Hiromi; Ishii, Rie; Tsukawaki, Ryota;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 9
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29202
creator Fukada, Hiromi; Higuchi, Masataka; Tsukawaki, Ryota; Kuranaga, Hitomi; Hamada, Ryosuke;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 9
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29203
creator Fukada, Hiromi; Hamada, Ryosuke; Higuchi, Masataka; Tsukawaki, Ryota; Kuranaga, Hitomi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 9
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29204
creator Tsukawaki, Ryota; Taniguchi, Tatsuo; Hirakawa, Makoto; Higuchi, Masataka; Fukada, Hiromi;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 9
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29205
creator Tsukawaki, Ryota; Fukada, Hiromi; Higuchi, Masataka; Kuranaga, Hitomi; Hamada, Ryosuke;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 9
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29221
creator Fukada, Hiromi; Hirakawa, Makoto; Tsukawaki, Ryota;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 10
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31302
creator Fukada, Hiromi; Hirakawa, Makoto; Tsukawaki, Ryota;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 10
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31303
creator Yamasaki, Shoichiro; Imura, Tomoya; Fukada, Hiromi; Tsukawaki, Ryota;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 10
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31305
creator Tsukawaki, Ryota; Shinnyu, Tomoya; Hirakawa, Makoto; Fukada, Hiromi; Higuchi, Masataka;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 10
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31326
creator Hirakawa, Makoto; Saga, Hanae; Tsukawaki, Ryota; Fukada, Hiromi; Higuchi, Masataka;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 10
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31329
creator Tsukawaki, Ryota;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 11
date of issued 2012-03-31
SelfDOI 10.15027/32382
creator Tsukawaki, Ryota; Morinaga, Yasuko; Tsubota, Yuji; Tsuge, Michiko; Hirakawa, Makoto;
journal title Hiroshima Psychological Research
issue Issue 12
date of issued 2013-03-31
SelfDOI 10.15027/34578