creator Nakatani, Nobutake; Ueda, Marina; Shindo, Hirotaka; Takeda, Kazuhiko; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 23
issue Issue 9
date of issued 2007-09
creator Takeda, Kazuhiko; Katoh, Shinya; Nakatani, Nobutake; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 22
issue Issue 12
date of issued 2006-12
creator Nakatani, Nobutake; Kozaki, Daisuke; Masuda, Wakako; Nakagoshi, Nobukazu; Hasebe, Kiyoshi; Mori, Masanobu; Tanaka, Kazuhiko;
journal title Analytica Chimica Acta
volume Volume 619
issue Issue 1
date of issued 2008-06-30
creator Nakatani, Nobutake; Takamori, Hitoshi; Takeda, Kazuhiko; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Bioresource Technology
volume Volume 100
issue Issue 3
date of issued 2009-02
creator Oguntimehin, Ilemobayo; Nakatani, Nobutake; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Environmental Pollution
volume Volume 154
issue Issue 2
date of issued 2008-06