Thumnail
creator Ogawa, Tetsuji; Taguchi, Norihiro; Sasahara, Hisako; Fujitani, Morioki; Tani, Ryoji; Itoh, Yoshiaki; Yoshida, Mitsuyoshi; Tamamoto, Mitsuhiro; Tanaka, Eiji; Okada, Mitsugu; Taguchi, Akira; Sugimura, Mitsutaka; Ishikawa, Takenori; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01
Thumnail
creator Fujii, Hiroshi; Okane, Hideaki; Yoshioka, Shinichi; Komura, Ikuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Hosokawa, Ryuji; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Satomi, Keiichi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1997-12-01
Thumnail
creator Abe, Yasuhiko; Sato, Yuuji; Taji, Tsuyoshi; Yatsuzuka, Nobuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Wadamoto, Sayuri; Takahashi, Akira; Yamauchi, Jun; Yamanaka, Takenori; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Morishita, Masayuki; Iwamoto, Yoshifumi; Nakamura, Hideo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Taji, Tsuyoshi; Komura, Ikuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuga, Kazuhiro; Nobuhara, Hiroshi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Nakai, Kumiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuga, Kazuhiro; Nozaki, Shin-ichi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Matsuo, Katsuhiro; Wadamoto, Masayoshi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Akagawa, Yasumasa; Sato, Yuuji; Hamada, Shigemitsu; Tenma, Hirofumi; Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Yoshida, Miho; Hashimoto, Masaki; Yoshida, Mitsuyoshi; Nozaki, Shin-ichi; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
Thumnail
creator Akagawa, Yasumasa; Yoshida, Mitsuyoshi; Komura, Ikuhiro; Abe, Yasuhiko; Sagara, Masaaki; Nozaki, Sh-ichi; Sato, Yuuji; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01