Thumnail
creator Yamakido, Michio; Yorioka, Noriaki ; Goriki, Kazuaki; Wada, Koji; Hata, Jyotaro; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10
Thumnail
creator Goriki, Kazuaki; Wada, Koji; Hata, Jyotaro; Kobayashi, Makoto; Hirabayashi, Akira; Shigemoto, Kenichiro; Hamaguchi, Naoki; Yorioka, Noriaki; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
Thumnail
creator Ito, Chikako; Matsubara, Hiroomi; Yamakido, Michio; Yamada, Hiroaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
Thumnail
creator Akiyama, Mitoshi; Yamakido, Michio; Kobuke, Kyoko; Fujiwara, Sayeko; Bean, Michael A.; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
Thumnail
creator Yamakido, Michio; Takaishi, Masatoshi; Onari, Kiyoshi; Akiyama, Mitoshi; Inamizu, Tsutomu; Ishioka, Shinichi; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
Thumnail
creator Yorioka, Noriaki; Maruishi, Hidemasa; Hamaguchi, Naoki; Wada, Koji; Toi, Shunji; Hata, Jyotaro; Kobayashi, Makoto; Shigemoto, Kenichiro; Hirabayashi, Akira; Yamakido, Michio; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
Thumnail
creator Yorioka, Noriaki; Hirabayashi, Akira; Kobayashi, Makoto; Shigemoto, Kenichiro; Hata, Jyotaro; Toi, Shunji; Miyamori, Shinji; Toyota, Toshihide; Okushin, Sayuri; Maruishi, Hidemasa; Yamakido, Michio; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
Thumnail
creator Yamakido, Michio; Ishioka, Shinichi; Matsuzaka, Shigeru; Yanagida, Jitsuro; Onari, Kiyoshi; Goriki, Kazuaki; Fujita, Mikio; Sadamoto, Kenichiro; Yukutake, Masato; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
Thumnail
creator Yamakido, Michio; Ishioka, Sinichi; Matsuzaka, Sigeru; Yanagida, Jitsuro; Hozawa, Soichiro; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
Thumnail
creator Wada, Koji; Hamaguchi, Naoki; Tada, Misaki; Arita, Michiko; Yorioka, Noriaki; Yamakido, Michio; Hata, Jyotaro; Ito, Hisao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1984-06
Thumnail
creator Toi, Shunji; Hamaguchi, Naoki; Wada, Koji; Toyota, Toshihide; Hayashi, Kanoko; Arita, Michiko; Usui, Koji; Tada, Misaki; Yorioka, Noriaki; Yamakido, Michio; Nishimoto, Yukio; Hata, Jyotaro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1984-06
Thumnail
creator Miyake, Yoichiro; Yokoyama, Takashi; Nakano, Hiroshi; Kuwabara, Masao; Yamakido, Michio; Suginaka, Hidekazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 3
date of issued 1988-09
Thumnail
creator Yorioka, Noriaki; Oda, Hiroaki; Joarder, Zahid Hossain ; Kobayashi, Makoto; Harada, Satoru; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06
Thumnail
creator Yorioka, Noriaki; Hirabayashi, Akira; Takemasa, Atsuo; Kanahara, Koji; Takahashi, Naoko; Oda, Hiroaki; Joarder, Zahid Hossain; Harada, Satoru; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
Thumnail
creator Takaishi, Masatoshi; Murakami, Yoshie; Ishioka, Shinichi; Yamakido, Michio; Tsubokura, Tokuo; Fu, Shu Man;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 1
date of issued 1989-03
Thumnail
creator Egusa, Genshi; Mori, Hiroshi; Yamane, Kiminori; Okamura, Midori; Oda, Kiyoshi; Ishida, Sakurako; Kado, Seijiro; Hara, Hitoshi; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 4
date of issued 1990-12
Thumnail
creator Takaishi, Masatoshi; Kobuke, Kyoko; Akiyama, Mitoshi; Hara, Hitoshi; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 4
date of issued 1990-12
Thumnail
creator Joarder, Zahid Hossain; Ogawa, Takahiko; Yorioka, Noriaki; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 4
date of issued 1991-12
Thumnail
creator Ogawa, Takahiko; Yorioka, Noriaki; Toyota, Toshihide; Kanahara, Koji; Joarder, Zahid Hossain; Yamakido, Michio; Kataoka, Katsuko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 4
date of issued 1992-12
Thumnail
creator Shakil, Fouzia A.; Kuramoto, Atsushi; Yamakido, Michio; Nishimoto, Yukio; Kamada, Nanao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12