creator Kuroda, Kenta; Miyahara, Hirokazu; Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Koroteev, Yu. M.; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Hiramoto, Shozo; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Miyamoto, Koji; Okuda, Taichi; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Ueda, Yoshifumi; Kimura, Akio;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 108
issue Issue 20
date of issued 2012
creator Park, Seung Ryong; Han, Jinhee; Kim, Chul; Koh, Yoon Young; Kim, Changyoung; Lee, Hyungjun; Choi, Hyoung Joon; Han, Jung Hoon; Lee, Kyung Dong; Hur, Nam Jung; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 108
issue Issue 4
date of issued 2012
creator Yamaoka, Hitoshi; Thunström, Patrik; Tsujii, Naohito; Jarrige, Ignace; Shimada, Kenya; Arita, Masashi; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hiraoka, Nozomu; Ishii, Hirofumi; Tsuei, Ku-Ding; Giovannini, Mauro; Bauer, Ernst;
journal title Physical Review B
volume Volume 86
issue Issue 8
date of issued 2012
creator Kim, Beomyoung; Kim, Choong H.; Kim, Panjin; Jung, Wonsig; Kim, Yeongkwan; Koh, Yoonyoung; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Yu, Jaejun; Kim, Changyoung;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 19
date of issued 2012
creator Yamaoka, Hitoshi; Thunström, Patrik; Jarrige, Ignace; Shimada, Kenya; Tsujii, Naohito; Arita, Masashi; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Murao, Urara; Hosoya, Shingo; Tamaki, Akira; Kitazawa, Hideaki;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 11
date of issued 2012
creator Jung, Wonsig; Kim, Yeongkwan; Kim, Beomyoung; Koh, Yoonyoung; Kim, Chul; Matsunami, Masaharu; Kimura, Shin-ichi; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Han, Jung Hoon; Kim, Juyoung; Cho, Beongki; Kim, Changyoung;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 24
date of issued 2011
creator Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Kuroda, Kenta; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Takeda, Yukiharu; Saito, Yuji; Okamoto, Kazuaki; Zhu, S. Y.; Miyamoto, Koji; Arita, Masashi; Nakatake, Masashi; Okuda, Taichi; Ueda, Yoshifumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kimura, Akio;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 20
date of issued 2012
creator Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Utsmi, Yuki; Morimoto, Osamu; Sato, Hitoshi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hadano, Yuta; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 24
date of issued 2011-06-22
creator Zhou, Bo; Xu, Min; Zhang, Yan; Xu, Gang; He, Cheng; Yang, L. X.; Chen, Fei; Xie, B. P.; Cui, Xiao-Yu; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Dai, X.; Feng, D. L.;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 3
date of issued 2011-01-13
creator Yamaoka, Hitoshi; Jarrige, Ignace; Tsujii, Naohito; Imai, Motoharu; Lin, Jung-Fu; Matsunami, Masaharu; Eguchi, Ritsuko; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Taguchi, Munetaka; Senba, Yasunori; Ohashi, Haruhiko; Hiraoka, Nozomu; Ishii, Hirofumi; Tsuei, Ku-Ding;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 10
date of issued 2011-03-31
creator He, Shaolong; Zeng, Zhenhua; Arita, Masashi; Sawada, Masahiro; Shimada, Kenya; Qiao, Shan; Li, Guoling; Li, Wei-Xue; Zhang, Yan-Feng; Zhang, Yi; Ma, Xucun; Jia, Jinfeng; Xue, Qi-Kun; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title New Journal of Physics
volume Volume 12
date of issued 2010-11
creator Kuroda, Kenta; Arita, Masashi; Miyamoto, Koji; Ye, Mao; Jiang, Jian; Kimura, Akio; Krasovskii, E. E; Chulkov, E. V; Iwasawa, Hideaki; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Ueda, Yoshifumi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 105
issue Issue 7
date of issued 2010-08-10
creator Chen, Yulin; Iyo, Akira; Yang, Wanli; Ino, Akihiro; Arita, Masashi; Johnston, Steve; Eisaki, Hiroshi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Devereaux, Thomas P; Hussain, Zahid; Shen, Z -X;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 103
issue Issue 3
date of issued 2009-07-17
creator Yang, K.; Xie, B. P.; Shen, D. W.; Zhao, J. F.; Ou, H. W.; Wei, J.; Wang, S.; Wang, Y. H.; Lu, D. H.; He, R. H.; Arita, Masashi; Qiao, Shan; Ino, Akihiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Xu, F. Q.; Kaneko, Nobuhisa; Eisaki, Hiroshi; Feng, D. L.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 14
date of issued 2006-04-07
creator Eguchi, Ritsuko; Kiss, Takayuki; Tsuda, Shunsuke; Shimojima, Takahiro; Mizokami, Tomohiro; Yokoya, Takayoshi; Chainani, Ashish; Shin, Shik; Inoue, Isao H.; Togashi, Tadashi; Watanabe, Shuntaro; Zhang, C. Q.; Chen, C. T.; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 96
issue Issue 7
date of issued 2006-02-23
creator Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Arita, Masashi; Hiraoka, Koichi; Kojima, Kenichi; Takeda, Yukiharu; Yoshikawa, Kunta; Sawada, Masahiro; Nakatake, Masashi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Takata, Yasutaka; Ikenaga, Eiji; Shin, Shik; Kobayashi, Keisuke; Tamasaku, Kenji; Nishino, Yoshinori; Miwa, Daigo; Yabashi, Makina; Ishikawa, Tetsuya;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 93
issue Issue 24
date of issued 2004-12-10
creator Arita, Masashi; Sato, Hitoshi; Higashi, Masayuki; Yoshikawa, Kunta; Shimada, Kenya; Nakatake, Masashi; Ueda, Yuko; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 75
date of issued 2007-03-24
creator Susaki, Tomofumi; Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Mamiya, Kazutoshi; Fujimori, Atsushi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Shimizu, Naoki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 82
issue Issue 5
date of issued 1999-02-01
creator Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 73
date of issued 2006