creator Ito, Motoo; Uesugi, Masayuki; Naraoka, Hiroshi; Yabuta, Hikaru; Kitajima, Fumio; Mita, Hajime; Takano, Yoshinori; Karouji, Yuzuru; Yada, Toru; Ishibashi, Yukihiro; Okada, Tatsuaki; Abe, Masanao;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 66
date of issued 2014-08-13
creator Uesugi, Masayuki; Naraoka, Hiroshi; Ito, Motoo; Yabuta, Hikaru; Kitajima, Fumio; Takano, Yoshinori; Mita, Hajime; Ohnishi, Ichiro; Kebukawa, Yoko; Yada, Toru; Karouji, Yuzuru; Ishibashi, Yukihiro; Okada, Takaaki; Abe, Masanao;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 66
date of issued 2014-08-26
creator Kitajima, Fumio; Uesugi, Masayuki; Karouji, Yuzuru; Ishibashi, Yukihiro; Yada, Toru; Naraoka, Hiroshi; Abe, Masanao; Fujimura, Akio; Ito, Motoo; Yabuta, Hikaru; Mita, Hajime; Takano, Yoshinori; Okada, Tatsuaki;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 67
date of issued 2015-02-11
creator Naraoka, Hiroshi; Aoki, Dan; Fukushima, Kazuhiko; Uesugi, Masayuki; Ito, Motoo; Kitajima, Fumio; Mita, Hajime; Yabuta, Hikaru; Takano, Yoshinori; Yada, Toru; Ishibashi, Yukihiro; Karouji, Yuzuru; Okada, Takaaki; Abe, Masanao;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 67
date of issued 2015-05-10
creator Yabuta, Hikaru; Uesugi, Masayuki; Naraoka, Hiroshi; Ito, Motoo; Kilcoyne, A L David; Sandford, Scott A; Kitajima, Fumio; Mita, Hajime; Takano, Yoshinori; Yada, Toru; Karouji, Yuzuru; Ishibashi, Yukihiro; Okada, Tatsuaki; Abe, Masanao;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 66
date of issued 2014-12-03