creator Ohba, Shinji; Kurisu, Kaoru; Arita, Kazunori; Tominaga, Atsushi; Shibukawa, Masaaki; Nomura, Masayuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 3
date of issued 2001-09
creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Arita, Kazunori; Ishifuro, Minoru; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Yamasaki, Fumiyuki; Kajiwara, Yoshinori; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Shibukawa, Masaaki; Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 2・3
date of issued 2009-09
creator Shrestha, Prabin; Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Takeda, Masaaki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Shibukawa, Masaaki; Hanaya, Ryosuke; Ito, Yoko; Wakasa, Tomochika; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 3・4
date of issued 2007-12
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Eguchi, Kuniki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 3・4
date of issued 2007-12
creator Sakamoto, Shigeyuki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Tsumura, Ryu; Okazaki, Takahito; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 151
issue Issue 11
date of issued 2009-04-03
creator Sakamoto, Shigeyuki; Sumida, Masayuki; Takeshita, Shinichiro; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 151
issue Issue 9
date of issued 2009-03-25
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
journal title Clinical Neurology and Neurosurgery
volume Volume 110
issue Issue 4
date of issued 2008-04
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 148
issue Issue 1
date of issued 2006-01