Thumnail
creator Hayashi, Fumiko; Yasuda, Rie; Nakata, Keiko; Kadomoto, Noriko; Tsuboi, Aya; Kawamura, Makoto; Kozai, Katsuyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31259
Thumnail
creator Hayashi, Fumiko; Yasuda, Rie; Nakata, Keiko; Suzuki, Junji; Kawamura, Makoto; Kozai, Katsuyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29895
Thumnail
creator Hayashi, Fumiko; Yasuda, Rie; Nakata, Keiko; Suzuki, Junji; Okada, Mitsugi; Kawamura, Makoto; Kozai, Katsuyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26350
Thumnail
creator Okada, Mitsugi; Kawamura, Makoto; Yasuda, Rie; Kunikiyo, Ayaka;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23207
Thumnail
creator Yasuda, Rie; Kunikiyo, Ayaka; Kawamura, Makoto; Okada, Mitsugi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17444
Thumnail
creator Yasuda, Rie; Seki, Hirokazu; Mizoue, Noami; Okada, Mitsugi; Kawamura, Makoto;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17264
Thumnail
creator Amano, Hideaki; Hara, Kumiko; Fujimoto, Hitomi; Kawamura, Makoto; Okada, Mitsugi; Mizoue, Naomi; Morinaga, Shunroku; Ishihara, Yoshifumi; Hashimoto, Naoko; Iga, Yasue;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/17263
Thumnail
creator Kawamura, Makoto; Okada, Mitsugi; Sasahara, Hisako;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 2005-06-01
Thumnail
creator Shimoda, Tetsuko; Iwasaki, Yoriko; Sasahara, Hisako; Kawamura, Makoto;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 2005-06-01
Thumnail
creator Sasahara, Hisako; Kawamura, Makoto; Taguchi, Norihiro; Ogawa, Tetsuji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 2004-12-01
Thumnail
creator Kawamura, Makoto; Kajiwara, Kyoko; Iwasaki, Yoriko; Shimoda, Tetsuko; Sasahara, Hisako;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 2004-12-01
Thumnail
creator Kawamura, Makoto; Sasahara, Hisako; Okada, Mitsugi; Kozai, Katsuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
Thumnail
creator Kawamura, Makoto; Seyama, Atsusi; Sasaki, Takehiko; Karnidani, Kan; Mukai, Hioaki; Orita, Shinjiro; Kaneko, Syohei; Yoshioka, Hirohiko; Matsuda, Tetsuya; Yasui, Ryoichi; Katayama, Iwao; Mukai, Kousou; Hayashi, Kakeru; Takiguchi, Hisayoshi; Miyagi, Masaharu; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Morishita, Masayuki; Yamasaki, Yukiko; Kawamura, Makoto; Iwamoto, Yoshifumi; Yoshida, Mituyoshi; Akagawa, Yasumasa; Nakata, Fumie; Hara, Kumiko; Nakarnura, Hideo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Kawamura, Makoto; Kamidani, Kan; Sasaki, Takehiko; Seyama, Jun; Mukai, Hiroaki; Orita, Shinjiro; Kaneko, Syohei; Yoshioka, Hirohiko; Matsuda, Tetsuya; Yasui, Ryoichi; Katayama, Iwao; Mukai, Kouzo; Hayashi, Kakeru; Takiguchi, Hisayoshi; Sasahara, Hisako; Miyagi, Masaharu; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
Thumnail
creator Kawamura, Makoto; Sasaki, Takehiko; Kamidani, Kan; Seyama, Jun; Mukai, Hiroaki; Orita, Shinjiro; Kaneko, Syohei; Yoshioka, Hirohiko; Matsuda, Tetsuya; Yasui, Ryoichi; Katayama, Iwao; Mukai, Kouzo; Hayashi, Kakeru; Takiguchi, Hisayoshi; Okano, Ryuichi; Miyagi, Masaharu; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
Thumnail
creator Kawabata, Kunio; Kawamura, Makoto; Miyagi, Masaharu; Nakata, Fumie; Kawagoe, Noriaki; One, Kayoko; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
Thumnail
creator Morishita, Masayuki; Yamamura, Tatsuji; Kawamura, Makoto; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01