creator Yamamoto, Kazuo;
journal title NIDABA
issue Issue 10
date of issued 1981-03-31
creator Taguchi, Munetaka; Chainani, Ashish; Horiba, Koji; Takata, Yasutaka; Yabashi, Makina; Tamasaku, Kenji; Nishino, Yoshinori; Miwa, Daigo; Ishikawa, Tetsuya; Takeuchi, Tomoyuki; Yamamoto, Kazuo; Matsunami, Masaharu; Shin, Shik; Yokoya, Takayoshi; Ikenaga, Eiji; Kobayashi, Keisuke; Mochiku, Takashi; Hirata, Kazuto; Hori, Junya; Ishii, Kiyotaka; Nakamura, Fumihiko; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 95
issue Issue 17
date of issued 2005-10-19