creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Sueda, Taijiro; Ishihara, Shin;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 4
date of issued 1988-12
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kawaue, Yasushi; Sueda, Taijiro; Kanehiro, Keiichi; Nomimura, Takayuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 3
date of issued 1988-09
creator Orihashi, Kazumasa; Oka, Yasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 4
date of issued 1991-12
creator Sueda, Taijiro; Nomimura, Takayuki; Kagawa, Tetsuya; Morita, Satoru; Hayashi, Saiho; Orihashi, Kazumasa; Shikata, Hiroo; Ryuu, Gou; Hamanaka, Yoshiharu; Matsuura, Yuichiro; Kawaue, Yasushi; Kanehiro, Keiichi; Ishihara, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 2
date of issued 1992-06
creator Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Yamanoue, Takao; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12
creator Sueda, Taijiro; Hayashi, Saiho; Nomimura, Takayuki; Kurisu, Yoshihiro; Orihashi, Kazumasa; Shikata, Hiroo; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 3
date of issued 1993-09
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Shikata, Hiroo; Mitsui, Norimasa; Sueshiro, Masafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Takashi, Itoh; Murakami, Hironobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 1996-03
creator Watari, Masanobu; Murakami, Hironobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Kajihara, Hiroki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Shikata, Hiroo; Morita, Satoru; Hirai, Shinji; Sueshiro, Masafumi; Okada, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
creator Kurisu, Yoshihiro; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 1
date of issued 1997-03
creator Zhang, Jie-Min; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa; Fukunaga, Shintaro; Watari, Masanobu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 2
date of issued 1999-06
creator Mukai, Shogo; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiraki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 1
date of issued 1999-03
creator Shibamura, Hidenori; Imanishi, Kaoru; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 4
date of issued 2000-12
creator Wada, Hideichi; Fukunaga, Shintaro; Watari, Masanobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Imai, Katsuhiko; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa; Ishii, Osamu; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 1
date of issued 2001-03
creator Kochi, Kazuhiro; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 2
date of issued 2002-06
creator Orihashi, Kazumasa; Kumagai, Hajime; Isaka, Mitsuhiro; Hamaishi, Makoto; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 4
date of issued 2005-12
creator Kumagai, Hajime; Sugawara, Yuji; Isaka, Mitsuhiro; Okada, Kenji; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Sato, Katsutoshi; Orihashi, Kazumasa; Hamanaka, Yoshiharu; Hirai, Shinji; Mitsui, Norimasa; Chatani, Naru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 4
date of issued 2011-12