creator Tsutani, Yasuhiro; Miyata, Yoshihiro; Masuda, Takeshi; Fujitaka, Kazunori; Doi, Mihoko; Awaya, Yoshikazu; Kuyama, Shoichi; Kitaguchi, Soichi; Ueda, Kazuhiro; Hattori, Noboru; Okada, Morihito;
journal title BMC Cancer
volume Volume 18
date of issued 2018-12-10
creator Yokoyama, Takashi; Ichikawa, Tooru; Hiyama, Eiso; Miyoshi, Nobukazu; Koyama, Tadashi; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1984-06
creator Sakano, Takashi; Hamasaki, Takashi; Shimizu, Hiroshi; Harada, Yoshiaki; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 1988-03
creator Sakano, Takashi; Hamasaki, Takashi; Kawaguchi, Yoshinori; Tanaka, Yoshito; Ueda, Kazuhiro; Hiramoto, Takehiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
creator Gao, Guoyan; Eguchi, Takaatsu; Matsumoto, Takahiko; Sakura, Nobuo; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 3
date of issued 1992-09
creator Muraki, Koutarou; Katano, Ryuji; Hiraki, Yoko; Ueda, Kazuhiro; Fujita, Hiroko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 3
date of issued 1997-09
creator Nakamura, Kazuhiro; Kobayashi, Masao; Konishi, Nakao; Kawaguchi, Hiroshi; Miyagawa, Shin-ichiro; Sato, Takashi; Katoh, Osamu; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 2002-09-10