Thumnail
creator Naito, Akira; Ito, Katsuhide; Fukuoka, Haruhito; Ito, Shoko; Naito, Kumiko; Katsuta, Shizutomo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 4
date of issued 1988-12
Thumnail
creator Ito, Katsuhide; Naito, Akira; Saito, Tomoko; Naito, Kumiko; Fukuoka, Haruhito; Fujikawa, Koichi; Mori, Masaki; Ito, Shoko; Katsuta, Shizutomo; Kodama, Osamu; Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Todani, Komei; Ichiki, Toshio; Yukaya, Hirofumi; Ogawa, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06
Thumnail
creator Ito, Katsuhide; Ito, Shoko; Naito, Akira; Mori, Masaki; Katsuta, Shizutomo; Kiyotani, Katsuhiro; Yamamoto, Masami;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06
Thumnail
creator Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Sugino, Keizo; Moriwaki, Katsufumi; Shiroyama, Kazuhisa; Azuma, Kazuyoshi; Ito, Katsuhide; Shimamoto, Fumio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 47
issue Issue 4
date of issued 1998-12
Thumnail
creator Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Itamoto, Toshiyuki; Katayama, Koji; Nakahara, Hideki; Hino, Hiroshi; Sugino, Keizo; Ono, Eiji; Nakanishi, Toshio; Kitamoto, Mikiya; Moriwaki, Katsufumi; Yuge, Osafumi; Shimamoto, Fumio; Ito, Katsuhide;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 47
issue Issue 4
date of issued 1998-12
Thumnail
creator Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Okamoto, Yuzo; Nakahara, Hideki; Ono, Eiji; Sugino, Keizo; Marubayashi, Seiji; Yahata, Hiroshi; Kitamoto, Mikiya; Nakanishi, Toshio; Azuma, Kazuyoshi; Ito, Katsuhide; Shimamoto, Fumio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 47
issue Issue 3
date of issued 1998-09
Thumnail
creator Asahara, Toshimasa; Yano, Masatsugu; Fukuda, Saburo; Fukuda, Toshikatsu; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Dohi, Kiyohiko; Nakanishi, Toshio; Kitamoto, Mikiya; Azuma, Kazuyoshi; Ito, Katsuhide; Moriwaki, Katsuyuki; Yuge, Osafumi; Shimamoto, Fumio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 3
date of issued 1999-09
Thumnail
creator Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Sugino, Keizo; Ono, Eiji; Ito, Katsuhide; Azuma, Kazuyoshi; Shimamoto, Fumio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 1
date of issued 1999-03
Thumnail
creator Nakanishi, Tadashi; Hata, Ryoichiro; Tamura, Akihisa; Kohata, Minako; Miyasaka, Kenji; Kajima, Toshio; Fukuoka, Haruhito; Ito, Katsuhide;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 3
date of issued 2000-09
Thumnail
creator Kakizawa, Hideaki; Toyota, Naoyuki; Hieda, Masashi; Hirai, Nobuhiko; Tachikake, Toshihiro; Matsuura, Noriaki; Oda, Miyo; Ito, Katsuhide;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 3
date of issued 2010-09
Thumnail
creator Taniura, Tokunori; Marukawa, Kazushi; Yamada, Kazutaka; Hikasa, Yoshiaki; Ito, Katsuhide;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
Thumnail
creator Kakizawa, Hideaki; Toyota, Naoyuki; Hieda, Masashi; Hirai, Nobuhiko; Tachikake, Toshihiro; Matsuura, Noriaki; Fujimura, Yoshio; Kodama, Ichiro; Hirata, Eiji; Hara, Tetsuaki; Ito, Katsuhide;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 3
date of issued 2006-09
Thumnail
creator Kawaoka, Tomokazu; Aikata, Hiroshi; Takaki, Shintaro; Katamura, Yoshio; Hiramatsu, Akira; Waki, Koji; Takahashi, Shoichi; Hieda, Masashi; Toyota, Naoyuki; Ito, Katsuhide; Chayama, Kazuaki;
journal title CardioVascular and Interventional Radiology
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 2009-05-15
Thumnail
creator Matsuura, Kanji; Kimura, Tomoki; Kashiwado, Kozo; Fujita, Kazushi; Akagi, Yukio; Yuki, Shintarou; Murakami, Yuji; Wadasaki, Koichi; Monzen, Yoshio; Ito, Atsushi; Kagemoto, Masayuki; Mori, Masaki; Ito, Katsuhide; Nagata, Yasushi;
journal title International Journal of Clinical Oncology
volume Volume 14
issue Issue 5
date of issued 2009-10-24
Thumnail
creator Horiguchi, Jun; Kiguchi, Masao; Fujioka, Chikako; Shen, Yun; Arie, Ryuichi; Sunasaka, Kenichi; Kitagawa, Toshiro; Yamamoto, Hideya; Ito, Katsuhide;
journal title Academic Radiology
volume Volume 15
issue Issue 8
date of issued 2008-08
Thumnail
creator Murakami, Yuji; Nakashima, T.; Watanabe, Yoichi; Akimitsu, Tomohide; Matsuura, Kanji; Kenjo, Masahiro; Kaneyasu, Yuko; Wadasaki, Koichi; Hirokawa, Yutaka; Ito, Katsuhide;
journal title Physics in Medicine and Biology
volume Volume 52
issue Issue 8
date of issued 2007-04
Thumnail
creator Matsuura, Kanji; Tanimoto, Hirotoshi; Fujita, Kazushi; Hashimoto, Yasutoshi; Murakami, Yuji; Kenjo, Masahiro; Kaneyasu, Yuko; Wadasaki, Koichi; Ito, Katsuhide;
journal title Gynecologic Oncology
volume Volume 104
issue Issue 1
date of issued 2007-03
Thumnail
creator Horiguchi, Jun; Fukuda, Hiroshi; Yamamoto, Hideya; Hirai, Nobuhiko; Alam, Farzana; Kakizawa, Hideaki; Hieda, Masashi; Tachikake, Toshihiro; Marukawa, Kazushi; Ito, Katsuhide;
journal title European Radiology
volume Volume 17
issue Issue 1
date of issued 2007-01
Thumnail
creator Horiguchi, Jun; Shen, Yun; Akiyama, Yuuji; Hirai, Nobuhiko; Sasaki, Kosuke; Ishifuro, Minoru; Ito, Katsuhide;
journal title European Radiology
volume Volume 16
issue Issue 2
date of issued 2006-02