creator Kusahara, Kazuhiro; Kim, Jongsung; Kawahara, Kosuke; Tatara, Yusuke; Kodama, Taisuke; Shigematsu, Fumiya; Yamamoto, Ryo; Yoshikawa, Tomonori;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 24
date of issued 2018-03-22
creator Kawaguchi, Hiromi; Kido, Natsumi; Kondo, Hideki; Bito, Fumiya; Gao, Jinting; Fukumoto, Masakazu; Yamaguchi, Yasuji; Kodama, Taisuke; Shigematsu, Fumiya; Yamamoto, Ryo; Yoshikawa, Tomonori; Kamino, Yukitaka; Tatara, Yusuke; Ikeno, Norio;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 24
date of issued 2018-03-22
creator Kusahara, Kazuhiro; Kodama, Taisuke; Yamamoto, Ryo; Yoshikawa, Tomonori; Shigematsu, Fumiya; Kawahara, Kosuke;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 66
date of issued 2017-12-22
creator Kobara, Tomoyuki; Fukazawa, Seiji; Asakura, Atsushi; Matsuura, Taketo; Matsumiya, Nagako; Abiru, Kumi; Kodama, Taisuke; Shigematsu, Fumiya; Shima, Airi; Hirano, Yuki; Yamamoto, Ryo; Yoshikawa, Tomonori; Okuda, Maiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 23
date of issued 2017-03-22
creator Sakaue, Hiroaki; Murata, Sho; Yui, Yoshimichi; Sugitani, Mariko; Tong, Yaqina; Nakamura, Yusuke; Hashimoto, Kuninori; Imai, Takahide; Ujihara, Shu; Kodama, Taisuke; Shigematsu, Fumiya; Takeshita, Kohei; Tao, Zi; Pan, Yihan; Yamamoto, Ryo; Yokogawa, Satoshi; Yoshikawa, Tomonori; Liu, Sichun;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 65
date of issued 2016-12-22