creator Lee, Kwang-Hoi; Ohshita, Joji; Tanaka, Daiki; Tominaga, Yuta; Kunai, Atsutaka;
journal title Journal of Organometallic Chemistry
volume Volume 710
issue Issue 1
date of issued 2012
creator Ohshita, Joji; Tanaka, Daiki; Lee, Kwang-Hoi; Kurushima, Yasunori; Kajiwara, Shotaro; Ooyama, Yousuke; Harima, Yutaka; Kunai, Atsutaka; Kunugi, Yoshihito;
journal title Molecular Crystals and Liquid Crystals
volume Volume 529
date of issued 2010-01
creator Ohshita, Joji; Tada, Yosuke; Kunai, Atsutaka; Harima, Yutaka; Kunugi, Yoshihito;
journal title Synthetic Metals
volume Volume 159
issue Issue 3-4
date of issued 2009
creator Kai, Hiroyuki; Ohshita, Joji; Ohara, Sayaka; Nakayama, Naohiro; Kunai, Atsutaka; Lee, In-Sook; Kwak, Young-Woo;
journal title Journal of Organometallic Chemistry
volume Volume 693
issue Issue 23
date of issued 2008-11-01
creator Ohshita, Joji; Tada, Yosuke; Kunai, Atsutaka; Harima, Yutaka; Kohno, Atsushi; Kunugi, Yoshihito;
journal title Synthetic Metals
volume Volume 157
issue Issue 2-3
date of issued 2007
creator Ohshita, Joji; Kangai, Shinji; Tada, Yosuke; Yoshida, Hiroto; Sakamaki, Koichi; Kunai, Atsutaka; Kunugi, Yoshihito;
journal title Journal of Organometallic Chemistry
volume Volume 692
issue Issue 5
date of issued 2007
creator Ohshita, Joji; Kangai, Sinji; Yoshida, Hiroto; Kunai, Atsutaka; Kajiwara, Shotaro; Ooyama, Yousuke; Harima, Yutaka;
journal title Journal of Organometallic Chemistry
volume Volume 692
issue Issue 4
date of issued 2007
creator Ohshita, Joji; Kimura, Keisuke; Lee, Kwang-Hoi; Kunai, Atsutaka; Kwak, Young-Woo; Son, Eun-Chul; Kunugi, Yoshihito;
journal title Journal of Polymer Science. Part A, Polymer Science
volume Volume 45
issue Issue 20
date of issued 2007-10
creator Ohshita, Joji; Inata, Ko; Izumi, Yuki; Kunai, Atsutaka;
journal title Journal of Organometallic Chemistry
volume Volume 692
issue Issue 15
date of issued 2007-07-15
creator Harima, Yutaka; Kim, D-H.; Tsutitori, Y.; Jiang, X.; Patil, R.; Ooyama, Yousuke; Ohshita, Joji; Kunai, Atsutaka;
journal title Chemical Physics Letters
volume Volume 420
issue Issue 4-6
date of issued 2006-03-21
creator Ohshita, Joji; Taketsugu, Ryosuke; Hino, Koichi; Kunai, Atsutaka;
journal title Journal of Organometallic Chemistry
volume Volume 691
issue Issue 13
date of issued 2006-06