creator Miyazaki, Rie; Yuzawa, Masamichi; Minakuchi, Keigo; Nakanishi, Hiroshi; Kunikiyo, Ayaka; Miyatani, Makoto; Chujo, Kazumitsu; Morita, Aiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Okinishi, Keiko; Kunikiyo, Ayaka; Hattori, Futoshi; Sendai, Shouichirou; Hikita, Atsushi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Okinishi, Keiko; Kunikiyo, Ayaka; Sendai, Shoichiro; Hikita, Atsushi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 42
date of issued 2014-03-24
SelfDOI 10.15027/35851
creator Matsuoka, Yasushi; Kunikiyo, Ayaka; Sendai, Shoichiro; Hikita, Atsushi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34656
creator Matsuoka, Yasushi; Okinishi, Keiko; Kunikiyo, Ayaka; Sendai, Shoichiro; Hikita, Atsushi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32633
creator Sendai, Shoichiro; Hikita, Atsushi; Takaki, Koji; Kunikiyo, Ayaka; Matsuoka, Yasushi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31265
creator Mine, Kazunami; Kunikiyo, Ayaka; Hayashi, Toshio; Hitokuwada, Toru;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 33
date of issued 2005-03-30
SelfDOI 10.15027/29516
creator Mine, Kazunami; Kunikiyo, Ayaka; Hitokuwada, Toru; Hayashi, Toshio;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 32
date of issued 2004-03-30
SelfDOI 10.15027/29513
creator Katakami, Souji; Fukazawa, Hiroaki; Yuzawa, Masamichi; Yoshida, Hirohisa; Matsuura, Nobukazu; Koyama, Masataka; Isozaki, Tetsuo; Yoshitomi, Katsunobu; Matsuoka, Shigenobu; Fukuda, Kimiko; Hara, Masahiro; Okazaki, Seiji; Akai, Toshiyuki; Miyamoto, Yasushi; Kozu, Hiroyuki; Kinoshita, Nobuo; Ogata, Mitsuru; Kunikiyo, Ayaka; Nishi, Atsuko; Osedo, Kazuki; Shinji, Isao; Tsuchimoto, Katsuhiko; Nishihara, Katsunori; Takata, Junichiro; Sunahara, Toru; Kono, Yoshifumi; Utsumi, Ryoichi; Yuri, Naoko; Hara, Tomoaki; Morinaga, Shunroku; Dan, Izumi; Ichinose, Takae;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 29
date of issued 2001-03-30
SelfDOI 10.15027/27291
creator Okada, Mitsugi; Kawamura, Makoto; Yasuda, Rie; Kunikiyo, Ayaka;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23207
creator Kunikiyo, Ayaka; Wakamoto, Sumio; Nakamura, Kazuyo; Yasuda, Rie;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17457
creator Yasuda, Rie; Kunikiyo, Ayaka; Kawamura, Makoto; Okada, Mitsugi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17444