creator Sasada, Mahito; Uemura, Makoto; Fukazawa, Yasushi; Kawabata, Koji S.; Itoh, Ryosuke; Sakon, Itsuki; Fujisawa, Kenta; Kadota, Akiko; Ohsugi, Takashi; Yoshida, Michitoshi; Yasuda, Hajimu; Yamanaka, Masayuki; Sato, Shuji; Kino, Masaru;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2012-06-25
creator Fukazawa, Yasushi; Hiragi, Kazuyoshi; Yamazaki, Syoko; Mizuno, Motohiro; Hayashi, Kazuma; Hayashi, Katsuhiro; Nishino, Sho; Takahashi, Hiromitsu; Ohno, Masanori;
journal title The Astrophysical Journal
volume Volume 743
issue Issue 2
date of issued 2011
creator Fukazawa, Yasushi; Hanabata, Yoshitaka; Katagiri, Hideaki; Mizuno, Tsunefumi; Ohsugi, Takashi; Takahashi, Hiromitsu;
journal title Astronomy & Astrophysics
volume Volume 512
date of issued 2010
creator Takeda, Shin'ichiro; Odaka, Hirokazu; Katsuta, Junichiro; Ishikawa, Shin-nosuke; Sugimoto, So-ichiro; Koseki, Yuu; Watanabe, Shin; Sato, Goro; Kokubun, Motohide; Takahashi, Tadayuki; Nakazawa, Kazuhiro; Fukazawa, Yasushi; Tajima, Hiroyasu; Toyokawa, Hidenori;
journal title Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
volume Volume 622
issue Issue 3
date of issued 2010-10-21
creator Uehara, Takeshi; Uemura, Makoto; Kawabata, Koji S; Fukazawa, Yasushi; Yamazaki, Ryo; Arai, Akira; Sasada, Mahito; Ohsugi, Takashi; Mizuno, Tsunefumi; Takahashi, Hiromitsu; Katagiri, Hideaki; Yamashita, Takuya; Ohno, Masanori; Sato, Goro; Sato, Shuji; Kino, Masaru;
journal title Astronomy & Astrophysics
volume Volume 519
date of issued 2010-09
creator Yamanaka, Masayuki; Kawabata, Koji S.; Kinugasa, Kenzo; Tanaka, Masaomi; Imada, Akira; Maeda, Keiichi; Nomoto, Ken'ichi; Arai, Akira; Chiyonobu, Shingo; Fukazawa, Yasushi; Hashimoto, Osamu; Honda, Satoshi; Ikejiri, Yuki; Itoh, Ryosuke; Kamata, Yukiko; Kawai, Nobuyuki; Komatsu, Tomoyuki; Konishi, Kohki; Kuroda, Daisuke; Miyamoto, Hisashi; Miyazaki, Satoshi; Nagae, Osamu; Nakaya, Hidehiko; Ohsugi, Takashi; Omodaka, Toshihiro; Sakai, Nobuyuki; Sasada, Mahito; Suzuki, Mariko; Taguchi, Hikaru; Takahashi, Hidenori; Tanaka, Hiroyuki; Uemura, Makoto; Yamashita, Takuya; Yanagisawa, Kenshi; Yoshida, Michitoshi;
journal title Astrophysical Journal Letters
volume Volume 707
issue Issue 2
date of issued 2009-12-20
creator Mizuno, Tunefumi; Kamae, Tsuneyoshi; Ng, J. S. T.; Tajima, Hiroyasu; Mitchell, J. W.; Streitmatter, R.; Fernholz, R. C.; Groth, E.; Fukazawa, Yasushi;
journal title Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
volume Volume 540
issue Issue 1
date of issued 2005-03-11
creator Fukazawa, Yasushi; Nakamoto, Tatsuya; Sawamoto, Naoyuki; Uno, Shingo; Ohsugi, Takashi; Tajima, Hiroyasu; Takahashi, Tadayuki; Mitani, Takefumi; Tanaka, Takaaki; Nakazawa, Kazuhiro;
journal title Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
volume Volume 541
issue Issue 1-2
date of issued 2005-04-01
creator the HXD team; Fukazawa, Yasushi; Mizuno, Tsunefumi; Takahashi, Hiromitsu; Kawano, Naomi; Ohno, Masanori; Takahashi, Takuya; Hirasawa, Ayumi; Yamasaki, Tomonori;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
volume Volume 59
date of issued 2007-01-25
creator Takahashi, Isao; Fukazawa, Yasushi; Kodaira, Keiichi; Makishima, Kazuo; Nakazawa, Kazuhiro; Xu, Haiguang;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
date of issued 2005