creator Kaneko, Yoshihide;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 41
date of issued 2019-10-15
creator Kaneko, Yoshihide; Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 34
date of issued 2012-07-31
creator Kaneko, Yoshihide;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35407
creator Nakatsubo, Fuminori; Kaneko, Yoshihide; Nakanishi, Sayaka; Tomita, Masako;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 33
date of issued 2011-12-01
SelfDOI 10.15027/33672
creator Kaneko, Yoshihide;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 60
date of issued 2011-12-22
SelfDOI 10.15027/32182
creator Nanakida, Atsushi; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Hisahara, Yuki; Higiri, Keiko; Fuzihashi, Tomoko; Syouda, Ruliko; Sugeta, Naoe; Tanaka, Keiko; Otiai, Sayuri; Manabe, Ken; Kaneko, Yoshihide;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31215