creator Hirota, Ryuichi; Kato, Junichi; Kuroda, Akio; 池田 宰; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao;
journal title Journal of Environmental Biotechnology
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 2002-12
creator Antoku, Daiki; Satake, Shuhei; Mae, Tomoya; Sugikawa, Kouta; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Ikeda, Atsushi;
journal title Chemistry - A European Journal
volume Volume 24
issue Issue 29
date of issued 2018-05-23
creator Ikeda, Atsushi; Satake, Shuhei; Mae, Tomoya; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio;
journal title ACS Medicinal Chemistry Letters
volume Volume 8
issue Issue 5
date of issued 2017-05-11
creator Ikeda, Atsushi; Mae, Tomoya; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Akiyama, Motofusa;
journal title Chemical Communications
volume Volume 53
issue Issue 20
date of issued 2017-03-07
creator Ikeda, Atsushi; Hino, Shodai; Mae, Tomoya; Tsuchiya, Yuki; Sugikawa, Kouta; Tsukamoto, Manami; Yasuhara, Kazuma; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Akiyama, Motofusa;
journal title RSC Advances
volume Volume 5
issue Issue 127
date of issued 2015-12-08
creator Satoh, Tetsuya; Shinoda, Yasuharu; Tokonami, Shiho; Hirota, Ryuichi; Noda, Kenichi; Kuroda, Akio; Murakami, Yuji;
journal title Sensors and Actuators B: Chemical
volume Volume 142
issue Issue 1
date of issued 2009-10-12
creator Hirota, Ryuichi; Hata, Yumehiro; Ikeda, Takeshi; Ishida, Takenori; Kuroda, Akio;
journal title Journal of Bacteriology
volume Volume 192
issue Issue 1
date of issued 2010-01
creator Noda, Kenichi; Goto, Hitoshi; Murakami, Yuji; Ahmed, Abo Bakr F; Kuroda, Akio;
journal title Analytical Biochemistry
volume Volume 397
issue Issue 2
date of issued 2010-02-15
creator Satoh, Tetsuya; Tsuruta, Kosuke; Shinoda, Yasuharu; Hirota, Ryuichi; Noda, Kenichi; Kuroda, Akio; Murakami, Yuji;
journal title Analytical Biochemistry
volume Volume 395
issue Issue 2
date of issued 2009-12-15
creator Urata, Masaaki; Iwata, Rei; Noda, Kenichi; Murakami, Yuji; Kuroda, Akio;
journal title Biotechnology Letters
volume Volume 31
issue Issue 5
date of issued 2009
creator Satoh, Tetsuya; Shinoda, Yasuharu; Alexandrov, Maxym; Kuroda, Akio; Murakami, Yuji;
journal title Analytical Biochemistry
volume Volume 379
issue Issue 1
date of issued 2008-08-01
creator Taniguchi, Koji; Nomura, Kazutaka; Hata, Yumehiro; Nishimura, Tomoki; Asami, Yasuo; Kuroda, Akio;
journal title Biotechnology and Bioengineering
volume Volume 96
issue Issue 6
date of issued 2007
creator Shitashiro, Maiko; Tanaka, Hirohide; Hong, Chang Soo; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title Journal of Bioscience and Bioengineering
volume Volume 99
issue Issue 4
date of issued 2005-01
creator Na, Kyung-su; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ikeda, Tsukasa; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title Journal of Bioscience and Bioengineering
volume Volume 99
issue Issue 4
date of issued 2005-01
creator Hong, Chang Soo; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title Journal of bacteriology
volume Volume 187
issue Issue 4
date of issued 2005-02
creator Hong, Chang Soo; Shitashiro, Maiko; Kuroda, Akio; Ikeda, Tsukasa; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title FEMS microbiology letters
volume Volume 231
issue Issue 2
date of issued 2004-02