Thumnail
creator Sasada, Mahito; Uemura, Makoto; Fukazawa, Yasushi; Kawabata, Koji S.; Itoh, Ryosuke; Sakon, Itsuki; Fujisawa, Kenta; Kadota, Akiko; Ohsugi, Takashi; Yoshida, Michitoshi; Yasuda, Hajimu; Yamanaka, Masayuki; Sato, Shuji; Kino, Masaru;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2012-06-25
Thumnail
creator Melandri, A.; Kobayashi, S.; Mundell, C. G.; Guidorzi, C.; Ugarte Postigo, A. de; Pooley, G.; Yoshida, M.; Bersier, D.; Castro-Tirado, A. J.; Jel´ınek, M.; Gomboc, A.; Gorosabel, J.; Kub´anek, P.; Bremer, M.; Winters, J. M.; Steele, I. A.; Gregorio-Monsalvo, I. de; Smith, R. J.; Garc´ıa-Appadoo, D.; Sota, A.; Lundgren, A.;
journal title The Astrophysical Journal
volume Volume 723
issue Issue 2
date of issued 2010-11-10
Thumnail
creator Yagi, Masafumi; Komiyama, Yutaka; Yoshida, Michitoshi;
journal title Astrophysical Journal Letters
volume Volume 749
issue Issue 1
date of issued 2012
Thumnail
creator Kim, Junhan; Ishiguro, Masateru; Hanayama, Hidekazu; Hasegawa, Sunao; Usui, Fumihiko; Yanagisawa, Kenshi; Sarugaku, Yuki; Watanabe, Jun-ichi; Yoshida, Michitoshi;
journal title Astrophysical Journal Letters
volume Volume 746
issue Issue 1
date of issued 2012
Thumnail
creator Bae, Hyun-Jin; Woo, Jong-Hak; Yagi, Masafumi; Yoon, Suk-Jin; Yoshida, Michitoshi;
journal title Astrophysical Journal
volume Volume 753
issue Issue 1
date of issued 2012
Thumnail
creator Yoshida, Michitoshi; Yagi, Masafumi; Komiyama, Yutaka; Furusawa, Hisanori; Kashikawa, Nobunari; Hattori, Takashi; Okamura, Sadanori;
journal title Astrophysical Journal
volume Volume 749
issue Issue 1
date of issued 2012
Thumnail
creator Omiya, Masashi; Han, Inwoo; Izumiura, Hideyuki; Lee, Byeong-Cheol; Sato, Bun'ei; Kim, Kang-Min; Yoon, Tae Seong; Kambe, Eiji; Yoshida, Michitoshi; Masuda, Seiji; Toyota, Eri; Urakawa, Seitaro; Takada-Hidai, Masahide;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
volume Volume 64
issue Issue 2
date of issued 2012
Thumnail
creator Yagi, Masafumi; Yoshida, Michitoshi; Komiyama, Yutaka; Kashikawa, Nobunari; Furusawa, Hisanori; Okamura, Sadanori; Graham, Alister W.; Miller, Neal A.; Carter, David; Mobasher, Bahram; Jogee, Shardha;
journal title The Astronomical Journal
volume Volume 140
issue Issue 6
date of issued 2010-12
Thumnail
creator Yamanaka, Masayuki; Kawabata, Koji S.; Kinugasa, Kenzo; Tanaka, Masaomi; Imada, Akira; Maeda, Keiichi; Nomoto, Ken'ichi; Arai, Akira; Chiyonobu, Shingo; Fukazawa, Yasushi; Hashimoto, Osamu; Honda, Satoshi; Ikejiri, Yuki; Itoh, Ryosuke; Kamata, Yukiko; Kawai, Nobuyuki; Komatsu, Tomoyuki; Konishi, Kohki; Kuroda, Daisuke; Miyamoto, Hisashi; Miyazaki, Satoshi; Nagae, Osamu; Nakaya, Hidehiko; Ohsugi, Takashi; Omodaka, Toshihiro; Sakai, Nobuyuki; Sasada, Mahito; Suzuki, Mariko; Taguchi, Hikaru; Takahashi, Hidenori; Tanaka, Hiroyuki; Uemura, Makoto; Yamashita, Takuya; Yanagisawa, Kenshi; Yoshida, Michitoshi;
journal title Astrophysical Journal Letters
volume Volume 707
issue Issue 2
date of issued 2009-12-20